«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند.

 

از تاریخ 1401/01/01 به فرآیند داوری و انتشار مقاله هزینه تعلق می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

مقاله پژوهشی

اضطراب و افسردگی بحران کرونا در میان دو گروه آسیب‌پذیر کادر درمان و زنان باردار

معصومه غضنفرپور؛ فهیمه شاکری؛ مریم سلیمانی هونی؛ ابوالفضل حسین نتاج؛ فیروزه میرزایی؛ زهرا کشفی؛ زینب مسلمی زاده؛ ایمان نصرت آبادی؛ عاطفه احمدی

گزارش موارد نادر

استخراج ارتباط بین عوامل مختلف با سلامت روان دانش‌آموزان سیزده تا هجده سال در مناطق مختلف کشور ایران با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی

مریم جهانبخش؛ عسل آقاداوودیان جلفائی؛ رویا کلیشادی؛ محمد ستاری

دوره 10، شماره 4، مهر 1401، صفحه 359-368

https://doi.org/10.30476/smsj.2023.89001.1188

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس:
محمدهادی ایمانیه

سردبیر:
امیر رضا دهقانیان

جانشین سردبیر:
محمد مهدی پرویزی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2322-4339

ابر واژگان