«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند.

 

از تاریخ 1401/01/01 به فرآیند داوری و انتشار مقاله هزینه تعلق می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

مقاله پژوهشی

رابطه‌ی ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی با میانجی‌گری‌ سبک‌های دلبستگی در بیماران قلبی‌‌عروقی

مینا رستمی؛ مرتضی سلیمانی؛ مهسا عباسی؛ علیرضا صادقی؛ وحید توپچی خسروشاهی؛ پویا دواساز ربانی؛ پریناز سادات امیری سرارودی

مقاله مروری

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس:
محمدهادی ایمانیه

سردبیر:
امیر رضا دهقانیان

جانشین سردبیر:
محمد مهدی پرویزی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2322-4339

ابر واژگان