رئیس


محمدهادی ایمانیه استاد، فوق تخصص گوارش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • imaniehmhsmsj.sums.ac.ir

سردبیر


امیر رضا دهقانیان دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • smsjsums.ac.ir

جانشین سردبیر


محمد مهدی پرویزی دانشیار، مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • smsjsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا حاتم استاد، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • hatamghrsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


معصومه رامبد دانشیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • rambodmayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد خمرنیا استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

 • m_khammar1985yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمید پیروی استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • peyrovi.hiums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فروغ رفیعی استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • fnmiums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریم پاک نهاد دانشیار گروه رادیولوژی دهان فک و صورت, دانشکده دندانپزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • paknahadsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل سلطانی روانشناس بالینی، استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • esoltanisums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا کافی پور استادیار بخش زبان انگلیسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • rezakafipourgmail.com

اعضای هیات تحریریه


نیلوفر پاسیار دانشیار و عضو هیات علمی، مرکز مراقبتهای روان جامعه نگر، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • pasyarnyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین محمودیان عضو هیات علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
مرکز تحقیقات قرآن ، حدیث و طب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mahmoodiansums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نیما منتظری نجف آبادی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • montazerinsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نوید امیدی فر مرکز تحقیقات آموزش بالینی، گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • omidifarnsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریم کاراندیش متخصص ارتودنسی، عضو هیات علمی گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

اعضای هیات تحریریه


زهرا فقیه استادیار ایمونولوژی، مرکز تحقیقات سرطان شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • faghihzsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زینب کریمی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • zkarimisums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا سمائی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mrsamaeisums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


لاله خجسته بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • khojasteh_lsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن هاشمی استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • h_hashemisums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیریوسف فرهمندی بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • afarahmandigmail.com

اعضای هیات تحریریه


راضیه نصیرزاده دکترای روان‌شناسی بالینی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی ژرفا، شیراز، ایران

 • raznasirzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


Mehran Moghaddam PhD of Natural Product, MBA, Head of Discovery DMPK, Celgene Corporation, USA

 • rambod.sadra.sumsgmail.com

اعضای هیات تحریریه


Kate Khair PhD, Haemophilia Centre, Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, London, UK & London South Bank University, London, UK

 • kate.khairgosh.nhs.uk

اعضای هیات تحریریه


Abdolvahab Baghbanian PhD of Health Policy, Academic Staff (Lecturer) and Associate Research Fellow, Rehabilitation Counseling, the University of Sydney, Australia

 • abdolvahab.baghbaniansydney.edu.au

اعضای هیات تحریریه


فاطمه ستوده زاده مرکز تحقیقات ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

 • fsetudezadegmail.com

اعضای هیات تحریریه


حشمت الله اسدی استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

 • heshmat.asadi64gmail.com

اعضای هیات تحریریه


عزیز کسانی استادیار اپیدمیولوژی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

 • kassani.azizgmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسحاق برفر استادیار اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

 • barfarzaums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نوشین یوشنی استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

 • nooshin.yoshanyssu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن کشاورزی استادیارگروه آموزش پزشکی، دکتری تخصصی آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • keshavarzi20014gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب انصاری سامانی دانشیار، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • ha.ansarisagmail.com

اعضای هیات تحریریه


مریم شمسایی دانشیار گروه معارف اسلامی و مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • shamsaie2008yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد کلاته ساداتی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • asadatiyazd.ac.ir