اخلاق انتشار

مجله علوم پزشکی صدرا

انتشار و تألیف

- منابع باید به صورت عددی، به ترتیب ورود در متن و براساس سیستم رفرنس نویسی به روش ونکوور (Vancouver) تنظیم شود. تعداد منابع برای مقالات پژوهشی اصیل حداکثر 40، مقالات کوتاه حداکثر 15 و گزارش موارد نادر حداکثر 8 منبع است. زمانی که تعداد نویسندگان بیشتر از 6 نویسنده باشد، نام 6 نویسنده اول را نوشته و برای بقیه نویسندگان عبارت "et al" اضافه می شود.

- هرگونه حمایت مالی دریافت شده توسط نویسندگان، باید در «صفحه عنوان» بیان شود.

- نویسندگان اجازه ندارند به‌صورت کلمه به کلمه از مقالات چاپ‌شده یا دست‌نوشته‌هایی که به جای دیگر ارسال شده است، استفاده کنند.

- نویسندگان باید یک فرم کپی‌رایت (چه در فرم چاپی و یا فرم الکترونیکی) را امضا نمایند که نشان دهد مقاله یک کار original است و قبلاً در جایی منتشر نشده و یا در حال بررسی برای چاپ نیست. یک تحقیق نباید در بیش از یک مجله منتشر شود.

 

مسئولیت نویسندگان

- نویسندگان باید فعالانه، در فرایند بررسی شرکت کرده و به‌موقع به نظرات مطرح‌شده توسط داوران پاسخ مناسب دهند.

- همه نویسندگان باید به‌طور قابل‌توجهی، در پژوهش مشارکت کرده باشند.

- نویسندگان باید اعلام کنند که تمام داده‌ها در مقاله واقعی و معتبر است.

- همه نویسندگان موظف به ارائه تکذیب و یا تصحیح اشتباهات هستند.

- کپی‌رایت: اگر یک دست‌نوشته حاوی عکس یا متنی باشد که قبلاً منتشر شده باشد این مسئولیت نویسنده است که جهت اخذ مجوز از دارندگان کپی‌رایت اقدام نماید. از نویسنده خواسته می‌شود یک اجازه‌نامه کتبی برای همه موارد کپی‌رایت که در دست‌نوشته خود (مقاله) استفاده کرده است، فراهم کرده و ارسال نماید.

 

داور/ مسئولیت داوران

- قضاوت‌ها باید عینی باشد.

- داوران باید هیچ تضاد منافعی با پژوهش، نویسندگان و تأمین‌کنندگان مالی پژوهش نداشته باشند.

- داوران باید به کارهای مرتبطی که چاپ شده‌اند، اما هنوز ارجاع داده نشده‌اند؛ اشاره کنند.

- مقاله‌های موردبررسی باید محرمانه تلقی شوند.

- داوران باید به سردبیران مشورت بدهند و تصمیم نهایی در مورد یک مقاله باید توسط Editors-in-Chief گرفته شود.

- داوران باید نظرات سازنده برای بهبود کیفیت مقاله ارائه نمایند.

 

مسئولیت‌های تحریریه

- Editors-in-Chief مسئولیت و اختیار کامل دارد که یک مقاله را قبول یا رد کند.

- سردبیران باید هیچ تضاد منافعی با مقاله‌هایی که قبول یا رد می‌کنند، نداشته باشد.

- هنگامی‌که اشتباهاتی در دست‌نوشته پیدا می‌شود، سردبیران با تصحیح یا تکذیب آن کیفیت مقاله چاپ‌شده را ارتقا می‌دهند.

- ناشناس بودن داوران حفظ می‌شود.

 

موضوعات مربوط به اخلاق انتشار

- مجله عضو کمیته اخلاق در پژوهش (COPE) است. فلوچارت و دستورالعمل (COPE) برای مقابله با هرگونه سوء رفتار اخلاقی اعمال می‌شود.

- مجله علوم پزشکی صدرا از فلوچارت COPE برای لغو کردن مقاله‌های چاپ‌شده استفاده می‌کند.(http://publicationethics.org//resources/guidelines)

- همه بیماران و شرکت‌کنندگان در پژوهش باید به‌طور کامل در مورد اهداف مطالعه و هرگونه عوارض جانبی داروها و مداخلات آگاه شوند. فرم کتبی رضایت آگاهانه از بیماران یا نماینده قانونی آن‌ها برای هر مطالعه ضروری است. حق مجله برای درخواست مستندات مربوطه محفوظ است.

- مجله علوم پزشکی صدرا از مطالعاتی که به خاطر مسائل مالی استانداردهای فکری و اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری می‌کند.

- Editors-in-Chief همیشه مایل به انتشار اصلاحات و توضیحات است.

- سرقت علمی (Plagiarism): استفاده کلمه به کلمه از سایر منابع بدون acknowledgement ممنوع است. محتوای همه مقاله باید کار original نویسندگان باشد و باید از مقالات دیگر سرقت علمی نشود.

 

تحریف و جعل داده‌ها

 - تحریف عبارت است از عمل حذف یا تغییر مواد پژوهش، داده‌ها یا فرآیندها، به‌طوری‌که نتایج پژوهش به‌طور صحیح گزارش نشود. جعل عبارت است از عمل تولید داده یا نتایج و گزارش آن‌ها در پژوهش. هردوی این تخلفات کلاه‌برداری محسوب می‌شود و یکپارچگی پژوهش را به‌طورجدی تغییر می‌دهند؛ بنابراین مقاله‌ها باید بر اساس داده‌های اصلی نوشته شوند و استفاده از داده‌های تحریف‌شده یا جعل‌شده شدیداً نهی می‌شود.

- دست‌کاری تصاویر: مجله علوم پزشکی صدرا، نویسندگان را تشویق می‌کند که تصاویر اصلی (original) ارسال کنند. همه تصاویر دیجیتالی که در دست‌نوشته‌ها برای چاپ فرستاده می‌شوند، از لحاظ دست‌کاری نامناسب بررسی می‌شوند. هیچ ویژگی خاصی درون تصویر نباید افزایش، پنهان، جابجا، حذف و یا معرفی شوند. تنظیم روشنایی، کنتراست یا تعادل رنگ‌ها تا زمانی قابل‌قبول است که برای کل تصویر اعمال شود و باعث نشان دادن نادرست هر نوع اطلاعات در داخل تصویر اصلی ازجمله پس‌زمینه نشود. سردبیر در موارد مشکوک به دست‌کاری نامناسب تصویر، داده‌های اصلی را برای مقایسه از نویسندگان درخواست می‌کند.