آدرس ایمیل

sadra.med.journal@gmail.com

 

تماس اصلی

امیررضا دهقانیان
سردبیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
دفتر مجله علوم پزشکی صدرا، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان، شیراز، ایران
تلفن: 32122970 71 98+
فکس: 32122970 71 98+
ایمیل: adehghan@sums.ac.ir

 

تماس حمایت

محمد مهدی پرویزی
تلفن: 32122970 71 98+
ایمیل: sadra.med.journal@gmail.com

کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image