مقاله پژوهشی

رابطه‌ی ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی با میانجی‌گری‌ سبک‌های دلبستگی در بیماران قلبی‌‌عروقی

مینا رستمی؛ مرتضی سلیمانی؛ مهسا عباسی؛ علیرضا صادقی؛ وحید توپچی خسروشاهی؛ پویا دواساز ربانی؛ پریناز سادات امیری سرارودی

مقاله مروری