نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران

2 دانشجوی داروسازی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

5 دانشجوی داروسازی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

6 دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30476/smsj.2024.100355.1451

چکیده

مقدمه: نظام‌های سلامت در مواجهه با همه‌گیری‌ها تجربه‌های ارزنده‌ای را به‌ دست آورده‌اند. مطالعه‌ی حاضر با بررسی تجربه‌های موفق کشورها، الگویی را برای ارائه‌ی پاسخ هماهنگ به همه‌گیری‌ها از سوی عملگران مختلف نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ارائه می‌دهد. 
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مروری نظام‌مند، 38 مقاله از پایگاه‌های مگیران، جهاد دانشگاهی، PubMed، Scopus، Web of Science و Google Scholar پس از اعمال استراتژی جست‌وجو، معیارهای ورود و خروج، در بازه‌ی زمانی 2005 تا 2022 و ارزیابی کیفیت با چک‌لیست استروب به دست آمد. مقاله‌ها از نظر عنوان، چکیده و متن ارزیابی شده و پس از حذف مقاله‌های تکراری و نامرتبط، مقالات نهایی انتخاب گردیدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، نظام PHC کشور به‌مثابه‌ یک درخت تناور فرض شده است که برای تقویت ریشه‌های آن لازم است، 25 عامل زمینه‌ای از حوزه‌های مختلف با هم کار کنند. به‌منظور عملکرد مناسب این عوامل، لازم است سه حوزه‌ی سیاست‌گذاران نظام سلامت، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه و جامعه، در یک برنامه‌ی هماهنگ و هم‌افزا اقدام‌های لازم را در فازهای چهارگانه‌ی مدیریت بحران شامل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و ریکاوری انجام دهند.
نتیجه‌گیری: تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در زمینه‌های پیشگیری، غربالگری، آزمایش و درمان بیماران سرپایی و به‌تحرک‌درآوردن جامعه برای مراقبت از خویش، موفق‌ترین تجربه در مواجهه با اپیدمی‌ها در مقایسه با درمان بیماران در بیمارستان‌ها و صرف هزینه‌های هنگفت مالی و جانی است. 

تازه های تحقیق

Saeed Amini (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of Successful Experiences of Countries in Strengthening Primary Health Care in Critical Situations: Presenting a Practical Model

نویسندگان [English]

 • Saeed Amini 1
 • Zahra Bayyat 2
 • Fatemeh Abbasi Fijani 3
 • Keyvan Nikkhah Bahrami 4
 • Mohammad Shams 5
 • Mina Rezaei 6

1 Department of Health Services Management, Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran

2 Student Research Center, School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

3 Student Research Committee, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

4 Student Research Committee, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

5 Student Research Center, School of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

6 Department of Environmental Engineering, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health systems have obtained valuable experience in dealing with various epidemics. The present study, by systematically reviewing the successful experiences of countries, presents a model for a coordinated response to pandemics by various actors in the primary healthcare system. 
Methods: Thirty-eight articles were obtained from Magiran, SID, PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases after applying the search strategy, inclusion and exclusion criteria, time-bound of 2005 to 2022, and quality assessment by Strobe checklist. The articles were assessed in terms of title, abstract, and text, and after removing duplicate and irrelevant ones, the final articles were selected.
Results: This study assumed the PHC system as a leafy tree, which requires 25 background factors to strengthen its roots. Three groups of health policymakers, healthcare providers, and society must carry out the necessary measures in a coordinated and synergistic program in the four phases of crisis management, including prevention, preparedness, response, and recovery.
Conclusion: Strengthening PHC in prevention, screening, testing, and outpatient treatment and mobilizing the community to take care of itself are the most successful experiences dealing with epidemics compared to treating patients in hospitals and spending significant financial and life costs. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemics
 • Stakeholder Participation
 • Socioeconomic Factors
 • Primary Health Care
 • Hospital Medicine
 1. Ujvari SC. A história e suas epidemias: a convivência do homem com os microrganismos. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2003;45:212-.
 2. da Costa VG, Moreli ML, Saivish MV. The emergence of SARS, MERS and novel SARS-2 coronaviruses in the 21st century. Arch Virol. 2020;165(7):1517-26.
 3. Decroo T, Fitzpatrick G, Amone J. What was the effect of the West African Ebola outbreak on health programme performance, and did programmes recover? Public Health Action. 2017;7(Suppl 1):S1-S2.
 4. Musso D, Ko AI, Baud D. Zika Virus Infection - After the Pandemic. N Engl J Med. 2019;381(15):1444-57.
 5. Hopkins J. University of medicine, Coronavirus resource center. Data Stream. 2020.
 6. Wilder-Smith A. COVID-19 in comparison with other emerging viral diseases: risk of geographic spread via travel. Trop Dis Travel Med Vaccines. 2021;7(1):3.
 7. Genton B. Ebola vaccines: ready to use for humanitarian health workers? J Travel Med. 2019;26(5).
 8. Henao-Restrepo AM, Camacho A, Longini IM, Watson CH, Edmunds WJ, Egger M, et al. Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ca Suffit!). Lancet. 2017;389(10068):505-18.
 9. Van Damme WI, Van Lerberghe WI, Boelaert M. Primary health care vs. emergency medical assistance: a conceptual framework. Health Policy Plan. 2002;17(1):49-60.
 10. Organization WH. Primary health care: closing the gap between public health and primary care through integration. World Health Organization; 2018.
 11. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. Milbank Q. 2005;83(3):457-502.
 12. The L. The Astana Declaration: the future of primary health care? Lancet. 2018;392(10156):1369.
 13. Kringos DS, Boerma W, van der Zee J, Groenewegen P. Europe’s strong primary care systems are linked to better population health but also to higher health spending. Health Aff (Millwood). 2013;32(4):686-94.
 14. Shi L. The impact of primary care: a focused review. Scientifica (Cairo). 2012;2012:432892.
 15. Sarti TD, Lazarini WS, Fontenelle LF, Almeida A. What is the role of Primary Health Care in the COVID-19 pandemic? Epidemiol Serv Saude. 2020;29(2):e2020166.
 16. Dunlop C, Howe A, Li D, Allen LN. The coronavirus outbreak: the central role of primary care in emergency preparedness and response. BJGP Open. 2020;4(1).
 17. Sigurdsson EL, Blondal AB, Jonsson JS, Tomasdottir MO, Hrafnkelsson H, Linnet K, et al. How primary healthcare in Iceland swiftly changed its strategy in response to the COVID-19 pandemic. BMJ Open. 2020;10(12):e043151.
 18. Prado N, Rossi TRA, Chaves SCL, Barros SG, Magno L, Santos H, et al. The international response of primary health care to COVID-19: document analysis in selected countries. Cad Saude Publica. 2020;36(12):e00183820.
 19. Desborough J, Dykgraaf SH, Phillips C, Wright M, Maddox R, Davis S, et al. Lessons for the global primary care response to COVID-19: a rapid review of evidence from past epidemics. Fam Pract. 2021;38(6):811-25.
 20. Dias Sarti T, Lazarini WS, Fontenelle LF, Almeida APSC. Organization of primary health care in pandemics: a rapid systematic review of the literature in times of Covid-19. Brasil: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); 2021.
 21. Knottnerus A, Tugwell P. STROBE--a checklist to Strengthen the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. J Clin Epidemiol. 2008;61(4):323.
 22. Harzheim E, Martins C, Wollmann L, Pedebos LA, Faller LA, Marques MDC, et al. Federal actions to support and strengthen local efforts to combat COVID-19: Primary Health Care (PHC) in the driver’s seat. Cien Saude Colet. 2020;25(suppl 1):2493-7.
 23. Besigye IK, Mulowooza M, Namatovu J. Coronavirus disease-2019 epidemic response in Uganda: The need to strengthen and engage primary healthcare. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2020;12(1):e1-e3.
 24. Scott V, Crawford-Browne S, Sanders D. Critiquing the response to the Ebola epidemic through a Primary Health Care Approach. BMC Public Health. 2016;16:410.
 25. Joulaei H, Honarvar B, Zamiri N, Moghadami M, BAGHERI LK. Introduction of a pyramidal model based on primary health care: a paradigm for management of 2009 H1N1 flu pandemic. 2010.
 26. Horvath JS, McKinnon M, Roberts L. The Australian response: pandemic influenza preparedness. Med J Aust. 2006;185(s10):S35-8.
 27. Helgason D, Eythorsson E, Olafsdottir LB, Agustsson T, Ingvarsdottir S, Sverrisdottir S, et al. Beating the odds with systematic individualized care: Nationwide prospective follow-up of all patients with COVID-19 in Iceland. J Intern Med. 2021;289(2):255-8.
 28. Scarabel F, Pellis L, Bragazzi NL, Wu J. Canada needs to rapidly escalate public health interventions for its COVID-19 mitigation strategies. Infect Dis Model. 2020;5:316-22.
 29. Wong JEL, Leo YS, Tan CC. COVID-19 in Singapore-Current Experience: Critical Global Issues That Require Attention and Action. JAMA. 2020;323(13):1243-4.
 30. Ghanbari MK, Behzadifar M, Bakhtiari A, Behzadifar M, Azari S, Abolghasem Gorji H, et al. Assessing Iran’s health system according to the COVID-19 strategic preparedness and response plan of the World Health Organization: health policy and historical implications. J Prev Med Hyg. 2020;61(4):E508-E19.
 31. Bergeron SM, Cameron S, Armstrong-Stassen M, Pare K. Diverse implications of a national health crisis: A qualitative exploration of community nurses’ SARS experiences. Can J Nurs Res. 2006;38(2):42-54.
 32. Bocquet J, Winzenberg T, Shaw KA. Epicentre of influenza - the primary care experience in Melbourne, Victoria. Aust Fam Physician. 2010;39(5):313-6.
 33. Masotti P, Green ME, Birtwhistle R, Gemmill I, Moore K, O’Connor K, et al. pH1N1 - a comparative analysis of public health responses in Ontario to the influenza outbreak, public health and primary care: lessons learned and policy suggestions. BMC Public Health. 2013;13:687.
 34. Miller NP, Milsom P, Johnson G, Bedford J, Kapeu AS, Diallo AO, et al. Community health workers during the Ebola outbreak in Guinea, Liberia, and Sierra Leone. J Glob Health. 2018;8(2):020601.
 35. Phillips CB, Patel MS, Glasgow N, Pearce C, Dugdale P, Davies A, et al. Australian general practice and pandemic influenza: models of clinical practice in an established pandemic. Med J Aust. 2007;186(7):355-8.
 36. Sarikaya O, Erbaydar T. Avian influenza outbreak in Turkey through health personnel’s views: a qualitative study. BMC Public Health. 2007;7:330.
 37. Siekmans K, Sohani S, Boima T, Koffa F, Basil L, Laaziz S. Community-based health care is an essential component of a resilient health system: evidence from Ebola outbreak in Liberia. BMC Public Health. 2017;17(1):84.
 38. Redwood-Campbell L, Abrahams J. Primary health care and disasters-the current state of the literature: what we know, gaps and next steps. Prehosp Disaster Med. 2011;26(3):184-91.
 39. Medina MG, Giovanella L, Bousquat A, Mendonca MHM, Aquino R, Comite Gestor da Rede de Pesquisa em Atencao Primaria a Saude da A. Primary healthcare in times of COVID-19: what to do? Cad Saude Publica. 2020;36(8):e00149720.
 40. Raoofi A, Takian A, Haghighi H, Rajizadeh A, Rezaei Z, Radmerikhi S, et al. COVID-19 and Comparative Health Policy Learning; the Experience of 10 Countries. Arch Iran Med. 2021;24(3):260-72.
 41. Lalonde C. Primary healthcare organizations facing a disaster: the Quebec experience. Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2007;16(1):42-55.
 42. Arimoro A. The Corona Virus (Covid-19) Pandemic and the Challenge of Healthcare Infrastructure in Nigeria: what Role for Public-Private Partnerships? 2020.
 43. Mash R, Goliath C, Perez G. Re-organising primary health care to respond to the Coronavirus epidemic in Cape Town, South Africa. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2020;12(1):e1-e4.
 44. Peiris D, Sharma M, Praveen D, Bitton A, Bresick G, Coffman M, et al. Strengthening primary health care in the COVID-19 era: a review of best practices to inform health system responses in low-and middle-income countries. WHO South-East Asia Journal of Public Health. 2021;10.
 45. Kraef C, Juma P, Kallestrup P, Mucumbitsi J, Ramaiya K, Yonga G. The COVID-19 Pandemic and Non-communicable Diseases-A Wake-up Call for Primary Health Care System Strengthening in Sub-Saharan Africa. J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720946948.
 46. Hasani SA, Ghafri TA, Al Lawati H, Mohammed J, Al Mukhainai A, Al Ajmi F, et al. The Use of Telephone Consultation in Primary Health Care During COVID-19 Pandemic, Oman: Perceptions from Physicians. J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720976480.
 47. Khankeh HR, Mohammadi R, Ahmadi F, Maddah SSB, Ranjbar M, Khodaei MR. Management of health care services at time of natural disasters. Archives of Rehabilitation. 2006;7(2):49-55.
 48. Seyedin SH, Zaboli R. Disaster response planning: an effective approach to disaster risk reduction in health & care organizations in Iran. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief. 2011;2(4):0-.
 49. Quinn SC, Kumar S. Health inequalities and infectious disease epidemics: a challenge for global health security. Biosecur Bioterror. 2014;12(5):263-73.
 50. Machado HSV, Melo EA, Paula LGN. Family and Community Medicine in the supplementary health system in Brazil: implications for the Unified National Health System and for physicians. Cad Saude Publica. 2019;35(11):e00068419.
 51. Zhang H, Yuen PP. Medical Savings Account balance and outpatient utilization: Evidence from Guangzhou, China. Soc Sci Med. 2016;151:1-10.
 52. Mosadeghrad AM, Heydari M, Esfahani P. Primary Health Care Strengthening Strategies in Iran: A Realistic Review. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2022;19(3):237-58.