نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

ارزیابی و شناخت وضعیت پژوهشی هر دانشگاه امکان برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای آن دانشگاه را مهیا می‏کند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس پایگاه اطلاعاتی Scopus تا پایان سال 1391 انجام شده است. این مطالعه بصورت توصیفی و به روش علم‏سنجی صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش که شامل مقالات محققین دانشکده پیراپزشکی مشهد بود در اردبیهشت 1392 از پایگاه استنادی Scopus استخراج گردیده است. پس از ارائه اطلاعات توصیفی از اعضای هیأت علمی دانشکده و مدارک بازیابی شده، از تحلیل استنادی برای ارزیابی برونداد علمی گروه و دانشکده استفاده گردید.H-Index دانشکده پیراپزشکی مشهد 13 و بالاترین H-Index و نسبت استنادات به مقالات مربوط به گروه بینائی‏سنجی (به ترتیب 11 و 67/6) بود. بیشترین تعداد تولید علم دانشکده پیراپزشکی مشهد مربوط به سال 2011 (27 مدرک) بود. فعال‏ترین نویسندگان دانشکده پیراپزشکی مشهد دارای42  و 39 مقاله بودند که مجموعاً 85/65% مقالات دانشکده با همکاری این دو نفر نگارش شده است. نویسنده اول یا مسوول34/46%  (57 رکورد) مقالات دانشکده پیراپزشکی از اعضای هیأت علمی خود دانشکده بودند. تولید علم در دانشکده پیراپزشکی مشهد سیر صعودی دارد. میزان همکاری‏های علمی اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی مشهد در تالیف مقالات مشترک بالاتر از میانگین مشارکت در تولیدات علمی در کشور می‏باشد. فزایش بودجه پژوهشی، تقویت ساختارهای پژوهشی (مراکز تحقیقات مرتبط)، جذب اعضای هیأت علمی جدید، پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله راهکارهای افزایش برونداد علمی دانشکده محسوب می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the scientific output of the faculty members of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences based on Scopus database up to the end of 2012

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jamali
  • Lida Manavifar
  • Mohammadreza Jamali

چکیده [English]

Evaluation and recognition of a university's research status are essential for the university's research planners and policymakers. The present study aimed to assess the scientific output of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences based on Scopus database until the end of 2012. In this descriptive study, scientometric method was used. The study data, including the research articles by the faculty member of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences, were extracted from Scopus database in May 2013. After providing descriptive information of the faculty members and retrieved documents, citation analysis was used to evaluate the scientific output of the department and the college. H-index of the paramedical school was 13. In addition, department of Optometry gained the maximum H-index and citation per paper (11 and 6.67, respectively). Besides, most of the publications of paramedical school of Mashhad University of Medical Sciences were related to 2011 (27 records in Scopus). The most active authors had 42 and 39 articles in Scopus, and 65.85% of the articles were written by these two authors. Moreover, first or corresponding authors of 46.34% of the articles (57 records) were the faculty members of the paramedical school of Mashhad University of Medical Sciences. Overall, the scientific output of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences has had an ascending trend. Additionally, the collaboration coefficient of the faculty members of the paramedical school was higher compared to the average collaboration coefficient in Iran. Increasing research budget, strengthening research structures (related research centers), employing new faculty members, and increasing postgraduate students’ admission are among the strategies which can be utilized to increase scientific output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Scientific output
  • Scopus
  • Paramedical school