نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسنده

چکیده

نظریه بدتنظیمی سیستم فعال سازی رفتاری، که توسط دپوو و همکاران مطرح شده، مدلی یکپارچه است جهت فهم هرچه بهتر جنبه های زیستی و روانشناختی اختلالات طیفی دوقطبی. مدل توسعه یافته این نظریه، پیش بینی های بسیار اختصاصی تری فراهم می‌کند، به ویژه درباره ماهیت بدتنظیمی سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)، فاکتورهای محیطی و فرایندهای روانشناختی (مثل فرایندهای ارزیابی) که همگی در کنار هم در یک زنجیره علی منتهی شونده به نشانگان دوقطبی  نشان داده شده اند. در این مقاله، با شرح فاکتورهای تجدیدنظر شده، مروری کامل بر مدل توسعه یافته بدتنظیمی سیستم فعال سازی رفتاری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dysregulation of the Behavioral Activation System (BAS) in Bipolar Spectrum Disorders

نویسنده [English]

  • Masoumeh Bagheri

چکیده [English]

The Behavioral Approach System (BAS) dysregulation theory, proposed by Richard Depue and colleagues, is an integrated model for understanding the psychosocial and biological aspects of bipolar disorder. Yet, the expanded model of this theory provides even greater specificity in predictions, especially about the nature of BAS dysregulation, environmental factors, and psychological processes (e.g., appraisal processes) featured in a causal chain culminating in bipolar symptoms. The present study provides an overview of the expanded model، and elaborates on the revised factors in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relevance appraisal
  • Efficacy appraisal
  • BAS-related events
  • Dysregulated chronometry of BAS response