1. مقایسه فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با افراد بهنجار

الهام شریفی رضوی؛ آتنا شریفی رضوی؛ مجتبی کاظمیان؛ باب الله بخشی پور؛ بهرام میرزائیان؛ امیر مقدم احمدی؛ حجت سعیدی نژاد؛ ندا قلی پور

دوره 2، شماره 1، دی 1392، صفحه 75-82