راهنمای نویسندگان

مجله علوم پزشکی صدرا

«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند. مقالات مرتبط با علوم پزشکی که به یکى از اشکال زیر نگارش یافته باشد، در این مجله به چاپ می‌رسد.

1.   مقاله پژوهشی اصیل(Original Research Article)

2.   مقاله مروری (Review article)

3. مقاله کوتاه (Short communication)

4.    نامه به سردبیر (Letter to editor)

5. گزارش موارد نادر (Case reports)

 

سیاست نشریه در قبال دریافت هزینه از نویسنده (نویسندگان):

این مجله در حال حاضر برای سایمیت و داوری مقاله‌های ارسالی و هم‌چنین آماده‌سازی و چاپ آن که شامل ویراستاری علمی و ادبی، صفحه‌آرایی و انتشار می‌شود مبلغی از نویسنده (نویسندگان) دریافت نمی‌کند.

 

 نویسنده مسئول هر مقاله در هنگام ارسال مقالات، می بایست نامه‌ای به سردبیر با اشاره به عنوان مقاله، اسامی‌ نویسندگان و ذکر این نکته که مقاله پیش از این به سایر مجلات ارسال یا در جای دیگر انتشار نیافته و نیز همه نویسندگان نسبت به ارسال و چاپ مقاله مطلع هستند، تهیه نموده و پس از امضا نویسندگان مقاله به صورت اسکن شده در هنگام ارسال مقاله، در فایل ضمیمه فراگزاری نماید.

 

عدم وابستگی هیئت تحریریه

اعضای هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی صدرا، هیچ‌گونه وابستگی به هیچ سازمانی ندارند و از اصول  WAME پیروی می‌کنند.

http://wame.org/editorial-independence

فرایند پذیرش مقاله

فرایند ارسال و پذیرش مقاله از طریق سایت مجله علوم پزشکی صدرا (http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/login) صورت می‌گیرد.

 

فرایند ارزیابی و تعهدات مجله

 • مقاله پس از دریافت و اعلام وصول، توسط سردبیر مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. درصورتیکه همسو با اهداف مجله بوده و از نظر ساختاری و روش پژوهش مورد تآئید اولیه قرار گیرد، جهت انجام ارزیابی به داوران ارسال می‌گردد. در مراحل بعد مقاله توسط نویسنده مسئول اصلاح و پس ازآن در هیئت تحریریه مورد بررسی و در صورت تآئید نهایی به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود.
 • مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت.
 • ترتیب ذکر نام نویسندگان طبق ترتیب مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) می‌باشد و کلیه حقوق جزئی و کلی مقاله مدرج در مجله برای نویسنده(گان) محفوظ است.
 • مجله در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. نسخه نهایی قبل از چاپ به رویت نویسنده مقاله خواهد رسید.
 • مقاله ارسالی بازگشت داده نمی شود.

 

 

ملاحظات اخلاقی

چاپ هر گونه نوشته ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. مجله علوم پزشکی صدرا، در زمینه مباحث اخلاقی از راه‌کارهای COPE (http://publicationethics.org)، پیروی کرده و در صورت تخلف، طبق موازین COPE عمل خواهد کرد. 

تائید اخلاقی پژوهش مطابق بیانیه هلسینکی صورت می‌گیرد (http://www.wam.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

 

 

رضایت آگاهانه (Informed consent)

 • تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بایست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهایی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضایت آگاهانه در رابطه با این نوع پژوهش‌ها باید توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأیید شود. این مدارک، مورد تأیید این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

 • نویسندگی (Authorship)

از نظر معیارهای نویسندگی، همه افرادی که به عنوان نویسنده مقاله معرفی شده‌اند، باید شرایط زیر را داشته باشند:

 1. مشارکت قابل توجه در ایده کلی و طراحی ایده مقاله، جمع‌آوری داده‌ها یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها
 2. طراحی مقاله یا بازنگری نقادانه مقاله جهت یافتن اهمیت محتوای فکری آن
 3. بازنگری و بررسی نسخه نهایی

 

 • ·   تضاد منافع (Conflict of Interest)
 • برای جلوگیری از تضاد منافع، در مطالعات چند مرکزی، توافقنامه محققین مراکز، ضمیمیه مقاله ارسال شود. همچنین ذکر نام گروه و یا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ضروری است.http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html
 • ·   سرقت ادبی (Plagiarism)
 • انتشار یا ارسال مجدد یا همزمان تمام یا بخشی از یک مقاله قبلاً چاپ شده یا ارسال شده به مجله، قابل قبول نیست.
 • نویسندگان یک مقاله با انتشار آن ادعا می کنند که محتویات علمی و ادبی مقاله، منتج از فعالیت علمی خودشان است. استفاده از نظرات یا جملات دیگران تحت عنوان نتایج یک پژوهش اصیل بر خلاف اخلاق علمی است و تخلفی جدی محسوب می شود که سرقت ادبی یا Plagiarism نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، متن مقاله نباید این شبهه را ایجاد کند که تمام یا بخش‌هایی از آن از سایر نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است.

 

 • ·   حق چاپ (Copyright)
 • مسئولیت کامل منایع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 • تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

 

راهنمای مقاله‌نویسی

از نویسندگان محترمی که مایلند مقاله آنها در مجله حاضر چاپ گردد، تقاضا می‌شود نکات زیر را در زمان تنظیم و تدوین مقاله رعایت نمایند:

 1. در اولین صفحه مقاله، موارد زیر عنوان گردد:
 • § عنوان مقاله
 • § نام نویسندگان (فارسی و انگلیسی)
 • § رتبه‌ علمی نویسندگان
 • § نام مؤسسه یا دانشگاه به فارسی و انگلیسی
 • § موسسه‌ای که پژوهش در آن به انجام رسیده است و یا حمایت مالی نموده است.
 • § عنوان مکرری با حداکثر 40 کاراکتر که در بالای هر صفحه از مقاله تکرار می‏شود.
 • § آدرس پستی، آدرس پست الکترونیکی، تلفن، دورنگار نویسندگان
 • § آدرس و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات
 1. چکیده مقاله
 • تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده انگلیسی با قلم Times New Romance اندازه 12، چکیده فارسی و متن مقاله با قلم B-Nasanin اندازه 12 نوشته شود.
 • § چکیده برای مقالات پژوهشی شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری و برای مقالات مروری شامل خلاصه‌ای از مقاله می‌باشد. چکیده انگلیسی حاوی Background, Methods, Results and Conclusion باشد. تعداد کلمات چکیده فارسی و انگلیسی 250 است.
 1. واژگان کلیدی
 • § مقالات باید دارای 4 تا 6  واژه کلیدی بر اساس MeSH باشند.

http://nlm.nih.gov/mesh/

 

 1. متن مقاله
 • § متن مقالات تحقیقی اصیل شامل: خلاصه فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه (حاوی بیان مسأله، هدف و بررسی مآخذ علمی)، روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.

نکات بسیار مهم  در این قسمت:

@     مطالعات کارآزمایی بالینی لازم است بر مبنای CONSORT (http://www.consort-statement .org/) تدوین شود. همچنین این مطالعات نیاز به شماره IRCT دارند. جهت ثبت نام در IRCT به آدرس((www.irct.ir)) مراجعه نمایید. پس از دریافت شماره مورد نظر آن را در انتهای مقاله در قسمت تقدیر و تشکر وارد نمایید.

@     لازم به یادآوری است که نکات اخلاقی رعایت شده در پژوهش باید به طور کامل شرح داده شود. عدم ذکر ملاحظات اخلاقی، گویای عدم رعایت آن می باشد.

@     در مورد مطالعات انسانی که توسط کمیته اخلاق به تایید رسیده است، لازم است نام کمیته اخلاقی که طرح را تایید نموده است در این قسمت نوشته شود و در قسمت تقدیر و تشکر با ذکر شماره نامه تاییدیه کمیته اخلاق و نام کمیته اخلاق مورد نظر، از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آید.

@     نام نرم افزاری که برای تحلیل و توصیف داده‌ها استفاده شده است، بیان شود.

@     برای تهیه مقاله تحقیقی با کیفیت می‌توانید به راهنماهای STROBE, STARD, and PRISMA مراجعه کنید. به علاوه سایت EQUATOR به شما در استفاده از این راهنماها کمک می‌کند.

 

 • متن مقالات مروری شامل: خلاصه فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه ( حاوی اهداف و زمینه مطالعه)، روشهای مرور و منابع داده ها، بحث و نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.
 • متن گزارش موردی شامل: خلاصه فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
 • تعداد صفحات مقالات تایپ شده حداکثر 15 باشد.
 • از آنجایی که زبان اصلی و رسمی مجله فارسی است، تا حد امکان از واژه های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده گردد و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند پرهیز گردد. در مواردی که نیاز به نوشتن اسامی در متن مقاله است، کلمه یا اسم مورد نظر را به فارسی نوشته و معادل انگلیسی آن در داخل پرانتز وارد نمایید.
 •  متن مقاله در محیط نرم‌افزار 2013 MS-Word تنظیم و از طریق بخش ارسال مقاله به آدرس زیر ارسال گردد.    http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/login

 

 • در صفحات متن باید محل دقیق جداول، نمودارها و عکس‌ها همراه با عنوان مشخص شده باشد. لازم به ذکر است که رعایت قوائد و دستور زبان فارسی و رسا بودن جمله ها مورد توجه قرار گیرد. در متن مقاله باید از بکار بردن واژه های لاتین که برابر فارسی قابل فهم دارند خودداری گردد و در غیر این صورت، همان واژه لاتین در جلو واژه فارسی در پرانتز آورده شود. در صورتی که در متن، واژه یا عبارتی معادل اختصاری فارسی و انگلیسی دارد، در اولین استفاده عبارت کامل به همراه معادل اختصاری در داخل پرانتز ذکر گردد و در ادامه معادل اختصاری بیاید.

 

 1. جداول، نمودار و عکس
 • عکس ها با فرمت JPEG تهیه شود. نمودارها و تصاویر ارسالی باید از وضوح کافی برخوردار باشند و شماره و عنوان در زیر آنها قید شود.
 • جداول باید به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند و دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نیاز به توضیح، در زیر جداول به صورت زیرنویس قید گردد.
 • تعداد جداول، نمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله (یک مورد به ازای هر چهار صفحه) باشد.
 • تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده های آنها در متن مقاله بطور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر یک از جداول و نمودارها با توجه به ارجاع آنان در متن شماره گذاری شود. داده ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارائه شوند.
 1. منبع‌نویسی
 • § منابع به ترتیب استفاده در متن، فهرست شوند.
 • § شیوه ارجاع به منابع در مجله علوم پزشکی صدرا مطابق با الگوی توصیه شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی باید به ترتیب اشاره در متن مقاله، شماره‌گذاری شوند. منبع نویسی به شیوه ونکوور (Vancouver) باشد. منابع در مقالات این مجله، به ترتیب ورود به متن شماره گذاری می شوند.
 • § منابع فارسی به انگلیسی نگارش شود، جهت نگارش منابع فارسی به زبان انگلیسی در صورتی که در منبع اصلی ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب در قسمت های پشت جلد کتاب یا مقاله و یا در قسمت چکیده انگلیسی وجود داشته باشد، از همان ترجمه انگلیسی استفاده می شود. درصورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی ذکر نشده باشد لازم است «عنوان مقاله، اسم مجله و نیز اسم نویسندگان» به انگلیسی ترجمه شده و در انتهای ذکر آن منبع، (In Persian) عنوان شود.
 • § جهت کسب اطلاعات درباره شیوه منبع نویسی ونکوور به آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/   مراجعه فرمایید.
 • در صورتی که تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al. استفاده شود. تنها کلمه اول عنوان با حرف بزرگ نوشته شود.
 • § در ادامه چند نمونه منبع‌نویسی به شیوه ونکوور ارائه می گردد:
 • § مقالات:

Chen MC, Liu HE, Chiou AF. The effect of a simple exercise programme on quality of life of older adults. Journal of Internal Medicine. 2012; 49(5): 265-273.

 

 • § کتاب:

Lapitan MC, Libby P, Auerbach AD, Braunwald E. Braunwald's Heart Disease: a text book of cardiovascular medicine. 3rd Ed. New York: Philadelphia, PA. Elsevier & Saunders; 2005.  P:120.

 

 

 • § بخشی از یک کتاب:

Fukushima S, Massolini G. management of health. In: Carter C, Peel JR, editors. Clinical guideline for the evaluation of chronic insomnia. 5nd ed. London: Academic Press; 2012. P:145-158.

 

مجله علوم پزشکی صدرا، رایگان بوده و دسترسی پژوهشگران به مقالات مجله مزبور امکان‌پذیر می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس: 32122970-071

رایانامه: sadramj.sums@gmail.com

smsj@sums.ac.ir

 

تارنما: http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/index