نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس کاردرمانی و کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، مرکز آموزشى-درمانى امیرالمؤمنین (ع)، دانشگاه علوم پزشکى شیراز، شیراز ایران

2 دکتراى پزشکى (استادیار گروه جراحى)، مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم ، مرکز آموزشى-درمانى امیرالمؤمنین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سوختگی‌های صورت می‌توانند موجب اسکار اطراف دهان و تنگى دهان شوند که میکروستومى نام دارد. یکى از مهم‌ترین و بهترین راهکارها براى جلوگیرى از محدودیت حرکت ناشى از اِسکار، استفاده از آتل‌ها از لحظه سوختگى و استمرار آن است. آتل‌ها انواع مختلفى دارند. ساختن آتل‌ها سخت و وقت‌گیر و پرهزینه است. جنس آتل‌ها ممکن است فلزى یا سیلیکونى و یا ترکیبات دیگر باشد. در اینجا قصد داریم تا  استفاده از آبسلانگ  را به عنوان یک آتل دهانی معرفى کنیم. روش استفاده بدین صورت بود که یک سر آبسلانگ را در راستای سطح بیرونی دندان‌های بالایی تا دندان ششم داخل دهان می‌کنیم و آبسلانگ مشابه دیگر را در سمت دیگر دهان با همین روش وارد می‌کنیم. ازآنجایی‌که دندان‌ها از عقب به جلو به هم نزدیک می‌شوند دو انتهای بیرونى آبسلانگ‌ها به هم نزدیک شده و به هم حائل می‌شوند. این حالت زاویه‌دار شدن اجبارى ابسلانگ‌ها در دهان موجب کشش بر رو گوشه لب‌ها شده و همانند آتل دهانى عمل می‌کنند. در کل،آتل‌های دهانى گران بوده و به راحتی و براى همه در دسترس نیستند. از طرفى چون یک‌بار مصرف نیستند رعایت نظافت و تمیزى آن‌ها نیز ضرورت دارد. مزایاى آبسلانگ در دسترس بودن، ارزانى، سبکى، یک‌بار مصرف و بهداشتى بودن آن است. استفاده از آن نیز فوق‌العاده ساده و توسط همه قابل استفاده است. بنابراین ما استفاده از آبسلانگ را به عنوان یک وسیله قابل دسترس، ارزان، سبک، ساده و یک‌بار مصرف و بهداشتى و کارآمد برای جلوگیری از تنگى دهان پیشنهاد می‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of Tongue Depressors instead of Oral Splints in the Treatment of Patients with Perioral Burns

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahim Zohreie 1
 • Mehdi Ayaz 2

1 Bachelor of Occupational Therapy and MSc in Rehabilitation Counseling, Amir Al-Momenin Training Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Iran

2 Assistant Professor of Surgery, MD, Departement of Surgery, Amir Al-Momenin Training Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Face is one the most injured part of the body after burn injuries. Facial burns due to electrical insults, caustic agents, flame and even hot liquids can cause peri-oral scar and mouth contracture named as microstomia.
One of the most important action of the physical therapist for prevention of microstomy is usage of oral splints. These splints apply continuous traction in mouth in all directions that prevent contracture. Many kinds of splints are available. Their manufacturing is time consuming and expensive. They are made from metals or silicone or other components. We used tongue blade as a good tongue splint.
We insert one end of tongue blades into the mouth between the teeth and cheeks to the level of sixth tooth posteriorly in both sides. As both sides of jaws and teeth ore more closer to each other frack to front the exterior ends of tongue blades will touch each other. This angled semi fixed position of tongue blades applies outward traction on mouth and works as an oral splint.
Mouth splints are expensive and not available for everyone. Otherwise as these aren't disposable, repeated cleaning of them is very important.
We used tongue blade as a mouth splint. Advantages of this device is its lightweight, very low cost, disposability and being healthy. It's very easy to use. So we recommend tongue blade as a simple, disposable, cheap, light, effective and available device for prevention of mouth contracture and microstomy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burn
 • Contracture
 • Oral
 • scar
 • Splint

 1. Valencia R, Garcia J, Espinosa R, Saadia M, Valencia, E. 14 year follow-up for a severe electrical burn to mouth and lip: case report. J Clin Pediatr Dent 2010; 35: 137-44.
 2. Koymen R, Gulses A, Karacayli U, Aydintug Y S. Treatment of microstomia with commissuroplasties and semidynamic acrylic splints. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 503-507.
 3. Linebaugh M L, Koka S. Oral electrical burns: etiology, histopathology, and prosthodontic treatment. J Prosthodont 1993; 2: 136-41.
 4. Wust K J. A modified dynamic mouth splint for burn patients. J Burn Care Res 2006; 27: 86-92.
 5. Ayaz M, Bahadoran H, Arasteh P, Keshavarzi A. Early Excision and Grafting versus Delayed Skin Grafting in Burns Covering Less than 15% of Total Body Surface Area; A Non- Randomized Clinical Trial. Bull Emerg Trauma 2014; 2: 141-145.
 6. Ayaz M, Keshavarzi A, Bahadoran H, Arasteh P, Moslemi S. Comparison of the Results of Early Excision and Grafting between Children and Adults; A Prospective Comparative Study. Bull Emerg Trauma 2017; 5: 179-183.
 7. Ayaz M, Karami M Y, Deilami I, Moradzadeh Z. Effects of early versus delayed excision and grafting on restoring the functionality of deep burn injured hands: A double blind, randomized parallel clinical trial. J Burn Care Res 2019; 40 (4): 451-456.
 8. Ayaz, M. 2017. Why aren't our work results in burn care excellent? Burns 43 (3): 681.
 9. MacMillan A R, Oliver A J, Richardson L, Reade P C. An intraoral splint for the prevention of microstomia from facial burns. Burns 1991; 17: 72-74.
 10. Maragakis G M, Garcia-Tempone M. Microstomia following facial burns. J Clin Pediatr Dent 1998; 23: 69-74.
 11. Leman C J. Splints and accessories following burn reconstruction. Clin Plast Surg 1992; 19: 721-31.
 12. Bedard J F, Thongthammachat S, Toljanic J A. Adjunctive commissure splint therapy: a revised approach. J Prosthet Dent 2003; 89: 408-11.
 13. Dougherty M E, Warden G D. A thirty-year review of oral appliances used to manage microstomia, 1972 to 2002. J Burn Care Rehabil 2003; 24: 418-31
 14. Wood B C, Mantilla-Rivas E, Goldrich A, Boyajian M K, Oh A K, Rogers G F, Boyajian M J. Correction of Microstomia Reconstruction with the Use of Acellular Dermal Matrix for Buccal Reconstruction. J Craniofac Surg 2019; 30: 736-738.
 15. Kumar S, Gupta S H, Viswambaran M, Sachdeva A, Panda B P. Management of postburn perioral contracture using a customized static commissural splint and intralesional injections of triamcinolone. J Prosthet Dent 2018; 119: 488-491.
 16. Sela M, Tubiana I. A mouth splint for severe burns of the head and neck. J Prosthet Dent 1989; 62: 679-81.
 17. Makiguchi T, Yokoo S, Koitabashi A, Ogawa M, Miyazaki H, Terashi H. Treatment of microstomia caused by burn with a nasolabial flap-an ingenious approach for tugging and fixation of the oral commissure. J Craniofac Surg 2014; 25: 568-70.
 18. Alfano S G, Lemus F E. Fabrication of a unilateral oral commissure retractor. J Prosthet Dent 2012; 108: 398-400.
 19. Al-Qattan M M, Rasool M, Al-Kattan W. Fabrication of silicone oral splints for severe burn microstomia in children. Burns 2005; 31: 217-219.
 20. Baslas V, Agrawal K K, Chand P, Jurel S K. 2014. Lock and key cast metallic sectional denture: a revised approach for oral rehabilitation of a patient with microstomia. BMJ Case Rep 2014. pii: bcr2013203402. doi: 10.1136/bcr-2013-203402.