نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

«و من نعمره ننکسه فی الخلق» "سوره یس آیه 68"ما هر کس را عمر دراز دادیم در پیری از خلقتش بکاستیم در طول همانند سازی DNA، کروموزوم ها به دلیل حضور تلومر در انتهایشان قادر به غلبه بر قضیه ی End –Replication problem  می شوند .تلومر عبارت است از  یک توالی تکراری در انتهای کروموزوم که در هر بار تقسیم سلولی بخشی از آن از دست می رود . در واقع کوتاه شدن تلومر سبب می شود  ژن های اصلی که در انتهای کروموزوم قرار گرفته اند در معرض خطر قرار نگیرند. وقتی که تلومرها به کوتاه ترین حد خود برسند، تقسیم سلولی متوقف شده و مرگ فرا می رسد. پدیده ی کوتاه شدن تلومر در ارتباط مستقیم با مسئله ی پیری می باشد . به این معنا که هر چه سلول پیرتر باشد تلومرهایش کوتاه تر هستند . قرآن کریم در سوره یس، به طور مستقیم ارتباط بین پیری و کاستی در خلقت را بیان می فرماید. در این مقاله اشاره ظریف قرآن در توصیف اساس مولکولی پیری را بیان کرده ایم.

عنوان مقاله [English]

The Holy Quran Describes Aging Mechanism

نویسندگان [English]

 • Zahra Anvar
 • Behye Namavar-Jahromi
 • Najmeh Moein Vaziri

چکیده [English]

During DNA replication, our chromosomes overcome the end-replication problem because they are protected by telomeres. A telomere is a repetitive sequence at the end of the chromosome, which gets shorter at each cell division. Telomere shortening prevents loss of the main genes at the end of the chromosome. When telomeres get too short, cell division stops and death occurs. This shortening process is associated with aging. In other words, older cells have shorter telomeres. The relationship between aging and reduction in creation has been directly expressed in Sura Yasin in the holy Quran. This brief article aimed to present the delicate description of Quran about the molecular mechanism of aging.

کلیدواژه‌ها [English]

 • End-replication problem
 • Telomere
 • Cell division
 • Aging

 1. Cooke HSmith B. Variability at the Telomeres of the Human X/Y Pseudoautosomal Region. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1986; 51(0):213-219.
 2.  Greider CBlackburn E. Identification of a specific telomere terminal transferase activity in tetrahymena extracts. Cell. 1985; 43(2):405-413.
 3. Counter CM, Avilion AA, LeFeuvre CE, Stewart NG, Greider CW, Harley CB, Bacchetti S. Telomere shortening associated with chromosome instability is arrested in immortal cells which express telomerase activity. EMBO J. 1992; 11(5):1921-1929.
 4.  Harley C, Futcher A, Greider C. Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts. Nature. 1990; 345(6274):458-460.
 5.  Hayflick L. Living forever and dying in the attempt. Experimental Gerontology. 2003; 38(11-12):1231-1241.
 6.  Hornsby P. Short telomeres: cause or consequence of aging? Aging Cell. 2006; 5(6):577-578.
 7. The Noble Quran. http://quran.com/  [Access in May 2016 [