نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هزینه‌های بهداشت و درمان‌ یکی از چالش‌های مهم نظام‌های سلامت بوده و یکی از موارد مهم در این زمینه حجم زیاد مراقبت‌های بهداشتی ارایه شده نامناسب یا غیرضروری می‌باشند. هدف مطالعه حاضر تعیین مناسبت اندیکاسیون‌های تجویز ام.آر.آی مغز با استفاده از روش appropriateness rand در بیمارستان‌های شیراز بود.مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی بود. برای شناسایی اندیکاسیون‌های استاندارد ابتدا گایدلاین‌های موجود مربوط به خدمت تشخیصی ام.آر.آی شناسایی شد. سپس با استفاده از نسخه ترجمه‌شده و معتبر ابزار appraisal of guidelines for evaluation and research (agree)، مناسب‌ترین و معتبرترین گایدلاین که مناسب نظام سلامت کشور بود، انتخاب شد. در راستای تعیین اندیکاسیون‌های نهایی تجویز، از روش دلفی و گروه متمرکز استفاده شد.یافته ها: در مجموع و پس ازنظر کل گروه متخصصین تعداد 34 اندیکاسیون برای ام آر آی مغز تدوین شد که ناهنجاری‌هایی که نیازمند شفاف‌سازی بیشتر برای درمان مستقیم بودند، شامل بدشکلی آرنولد چایری 1و 2، فلج مغزی، ابنورمالیتی حمله‌ای و پیش‌رونده عصبی، سانحه عروقی-مغزی یا سکته، ناهنجاری ژنتیکی، زوال عقل، تاخیر در رشد و تکامل، آنسفالوپاتی، سردرد کودکان، سردرد بزرگ‌سالان، از بین رفتن شنوایی، هماتوما (خون لخته درون بافت)، هیدروسفالوس، آنسفالوپاتی ایسکمیک هایپوکسیک، پروسه عفونت و تورم، تغییرات وضعیت ذهنی به همراه مستندات و شواهد عینی حاصل از آزمایشات، اختلالات حرکتی، مولتیپل اسکلروزیس، اختلالات نوروکوتانوزپ، ناهنجاری نورواندوکرین(ضایعه غده هیپوفیز)، خیز و پرخونی بینایی همراه با افزایش فشار درون جمجه (پاپیل دمیا)، ارزیابی‌های قبل و بعد از جراحی مغز، حمله ناگهانی روانی، وجود مستندات شنوایی‌سنجی در رابطه با از دست رفتن حس شنوایی، سنکوپ، ضربه به مغز، درد عصب سه‌شاخه، ارزیابی تومور خوش خیم یا بدخیم، ضایعات متعدد شناسایی‌شده در تصویربرداری‌های قبلی بدون تایید پاتولوژی بافت، ناهنجاری‌های عروقی، ارزیابی شنت شکمی، سرگیجه، انواع اختلالات بینایی از قبیل کاهش میدان دید، دیپلوپیا و سایر تغییرات بینایی غیرقابل توضیح توسط و آزمایشات بینایی‌سنجیبحث و نتیجه‌گیری: هزینه‌های فراوان بیمارستانی به‌خصوص هزینه آزمایش ام. ار. ای. لزوم به‌کارگیری اندیکاسیون‌های معتبر برای پیشگیری از آزمایشات غیرضروری و پیشگیری از تقاضای القایی را ایجاب می کند. استفاده از این اندیکاسیون‌های هزینه‌های بیمارانو بیمارستان را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Prescription Indications of Brain MRI Using Appropriateness RAND in Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Hagh Nedgahdar
  • Hedayat Salari
  • Atefeh Esfandiari
  • Mohammad Khammarnia

چکیده [English]

Background: The cost of healthcare is one of the major challenges in health systems. In this regard, one of the main issues is the large volume of inappropriate or unnecessary care. Therefore, the present study aimed to determine the appropriateness of prescribing indications for using brain MRI using Appropriateness RAND in Shiraz hospitals.
Methods: In this qualitative study, MRI guidelines were identified in order to determine the standard indications. Then, the most appropriate and reliable guideline that was right for the country's health system was selected using the translated version of Appraisal of Guidelines for Evaluation and Research (AGREE). Focus group and Delphi methods were used to determine the final prescribing indications.
Results: The results led to development of 34 indications for brain MRI, including abnormalities detected in other imaging procedures that require more transparency for treatment, types 1 and 2 Arnold Chiari malformation, cerebral palsy, nervous system disorders, progressive neurological disorder, cerebrovascular accidents, stroke, etc.
Conclusion: The high hospital costs, especially MRI, necessitate using a valid indication for preventing unnecessary tests and induced demand. Using these indications results in reduction of hospital and patient costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriateness of indications
  • MRI
  • Brain

Phelps EC. The methodologic foundations of studies of the

appropriateness of medical care. N Engl J Med 1993; 1329: 1241 -45.

2. Borowitz M, Sheldon T. Controlling health care: from economic incentives to micro-clinical regulation. Health Economics 1993; 2: 201-204.

3. Sistrom CL, McKay NL. Evidence-based imaging guidelines and Medicare payment policy. Health Serv Res 2008;

43(3): 1006-24.

4. Ostovar R, Rashidian A, Pourreza A, Rashidi BH, Hantooshzadeh S, Ardebili HE, et al. Developing criteria for cesarean section using the RAND appropriateness method. BMC Pregnancy Childbirth 2010 14;10:52.

5. Shekelle PG, Woolf SH, Eccles M, Grimshaw J. Developing guidelines. BMJ

1999; 318: 593-6.

6. Fervers B, Burgers JS, Haugh M. Adaptation of clinical guidelines: literature review and proposition for a framework and procedure. Int J Qual Health Care 2006; 18: 167-76.

7. Nicollier FA, Vader JP, Froehlich F, Gonvers JJ, Burnand B. Development of

appropriateness criteria for colonoscopy. Int J Qual Health Care 2003; 15: 15-22.

8. Fitch K, Bernstein SJ, Aguilar MD, Burnand B, LaCalle JR. The RAND/UCLA

Appropriateness Method: User’s Manual.

RAND Corporation; 2001.

9. Pennsylvania Health Care Cost Containment Council. The growth in diagnostic imaging utilization. http://www.phc4.org reports/FYI/fyi27.htm. Accessed July 2007.

10. Palesh M, Fredrikson S, Jamshidi H, Tomson G, Petzold M. How is magnetic resonance imaging used in Iran? Int J Technol Assess Health Care 2008; 24(4):

452-8.

11. Palesh, M, Fredrikson, S, Jamshidi, H, Jonsson, PM, Tomson, G. Diffusion of magnetic resonance imaging in Iran. Int J Technol Assess Health Care 2007; 23:

278–285.

12. Novelline RA. Squire's fundamentals of radiology. 5th ed. Harvard University Press; 1997

13. Hicks N R. Some observations on attempts to measure appropriateness of Care BMJ 1994; 309: 730-733.

14. Ostovar R, Rashidian A, Pourreza A, Rashidi BH, Hantooshzadeh S, Ardebili HE, et al. Developing criteria for cesarean section using the RAND appropriateness method. BMC Pregnancy Childbirth 2010; 10:52

15. David H.T.A new instrument of measure appropriateness of services in primary care. International Journal for Quality in health Care 2004; 16 (2): 133-140