نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه رادیوگرافی‌های دندانی نقش کلیدی و مهمی را در تشخیص و طی روند صحیح مراحل درمانی ایفا می‌کنند. فقدان بینش کلی و مناسب در این زمینه باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بیماران می‌شود که باید به نحو مطلوبی پیگیری شده و برطرف گردند. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نگرش عمومی به ضرورت انجام رادیوگرافی‌های مورد لزوم جهت درمان‌های مختلف دندانپزشکی بود.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت توصیفی از نوع مقطعی در سال 1391 بر روی 420 نفر از ساکنین شهر شیراز انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای خود ایفا، حاوی 20 سوال در مورد نگرش عمومی در مورد ضرورت انجام رادیوگرافی در شاخه‌های مختلف درمان دندانپزشکی استفاده شد. داده‌ها در نرم افزار SPSS  نسخه 17 ثبت گردید و توسط آزمون‌های آماریMann-Whitney U test، Kruskal- Wallis H test و ضریب همبستگی Spearman مورد تجزیه و تحلیل آماری  قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه محدوده ی نمره‌ی نگرش عمومی افراد در زمینه ضرورت عکس رادیولوژی بین 8- و 15بود. یافته‌ها نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان (3/59) در مورد سئوال «آیا برای یک خانم باردار هم می‌توان عکس رادیوگرافی دندانی تهیه کرد؟»، بیان کردند که نمی‌توان عکس رادیوگرافی تهیه کرد. علاوه بر این بیش از نیمی از افراد در مورد سئوالات «حداکثر چه تعداد رادیوگرافی طی یک جلسه می توان از بیمار تهیه کرد؟» و «میزان اشعه دریافتی حاصل از تهیه 10 عدد رادیوگرافی دندانی همراه با پوشیدن جلیقه و گردنبند سربی بیشتر از اشعه‌های خطرناک کیهانی (خورشیدی) مانند اشعه ماورابنفش که فرد به صورت طبیعی هر روز در معرض آن قرار می گیرد می‌باشد؟» پاسخ نمی‌دانم را مطرح نمودند. نتایج مطالعه گویای این بود که بین نگرش عمومی افراد در زمینه ضرورت عکس رادیولوژی با سطح تحصیلات ارتباط وجود داشت و این اختلاف بین افراد زیر دیپلم و دیپلم و افراد با تحصیلات کاردانی و کارشناسی وجود داشت(006/0P=)بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اطلاعات عمومی افراد در مورد برخی از نکات مربوط به ضرورت تهیه‌ی رادیوگرافی‌های مورد لزوم جهت درمان‌های مختلف دندانپزشکی پایین گزارش گردید که این امر می‌تواند مشکلاتی در روند انجام این درمان‌ها در سطح جامعه پدید آورد؛ بنابراین برنامه‌ریزی در راستای آموزش‌های عمومی در این زمینه با استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای افراد جامعه ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the public attitude towards the necessity of dental radiography in a selected population in Shiraz-1391

نویسندگان [English]

  • Abdolaziz Haghnegahdar
  • Pegah Bronoosh
  • Neda Solhjoo

چکیده [English]

Background: In the recent years, dental radiographies play an important role in diagnosis and accurately following the treatment processes. Lack of general and proper attitudes in this regard causes serious concerns for the patients, which should be properly pursued and resolved. The present study aimed to determine the public attitude towards the necessity of performing dental radiographies for different dental treatments. Methods: The present descriptive, cross-sectional study was conducted on 420 residents of Shiraz in 2012. The study data were collected using a self-administered questionnaire including 20 items on the general attitude towards the necessity of performing dental radiographies. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 17) and analyzed using MannWhitney U test, Kruskal- Wallis H test, and Spearman's correlation coefficient. Results: In this study, the subjects’ score of attitude toward the necessity of dental radiographies was between -8 and 15. The results showed that more than half of the participants believed that dental radiographs could not be taken for pregnant women (59.3%). Besides, more than half of the subjects did not know the answer to the questions “Is the radiation received by taking 10 dental radiographies with wearing lead aprons and collars more than the cosmic rays, such as ultraviolet radiation, that the individuals are naturally exposed to every day”. The study results revealed a significant relationship between the subjects’ attitude toward the necessity of radiographies and their level of education. In fact, the significant difference in this regard was observed between the subjects with under diploma degrees and those with diplomas as well as the participants with A.D. and those with B.Sc. degrees (P=0.006). Conclusion: According to results of the present study, the subjects did not have sufficient information about the necessity of performing dental radiography for different dental treatments. This may cause some problems for performing these procedures in the society. Therefore, public training using mass media seems to be of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public attitude
  • Necessity
  • Dental radiography