نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری تخصصی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی به معنی نیرومند‌کردن اقتصاد برای افزایش سرعت رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در موقعیتی است که کشور در تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه‌ی نظام‌های متخاصم قرار دارد. نظام سلامت نیز با تکیه ‌بر توانمندی متخصصان این حوزه در کشور ما، از بخش‌های مهم چرخه‌های تولید در کشور است. این مجموعه نیز متأثر از تحریم‌ها، فشار زیادی را از نظر تأمین برخی اقلام اساسی و تأمین هزینه‌ها دریافت کرده است؛ بااین‌حال تخصیص صحیح منابع و به‌کارگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره‌ی اقتصاد مقاومتی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های تولیدی نظام سلامت در حوزه‌ی گردشگری سلامت و... می‌تواند این سیستم را به‌عنوان بخش مهمی از نظام تولید کشور مطرح کند. افزون ‌بر این، در وضعیت کنونی و بروز همه‌گیری بیماری کروناویروس، بیش‌ازپیش، اهمیت نظام سلامت در تمام دنیا بر همگان روشن شده است که در این دوران، کمبود منابع و نیروی انسانی در نظام سلامت را می‌توان بر اساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی حل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Resistance in the Iranian Health System: A Narrative Review Study

نویسندگان [English]

 • Hosein Zarei 1
 • Hasan Soltani 2

1 Ph.D. Rehbilitation Faclty, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Ph.D. Assistant Professor, Management Group, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Economic resistance means strengthening the economy to accelerate economic growth and GDP when the country is under the illegal and oppressive sanctions of hostile regimes. The health system is one of the important parts of production cycles in our country, relying on the capability and skills of experts in this field. Under the influence of sanctions, health system has also received a severe pressure and difficulty in supplying some basic health-related items and financing. However, properly allocating resources and applying the Supreme Leader's guidelines on the economic resistance can help solve these problems. Also, using the health system's production potentials in health tourism, etc., can promote this system as an important part of the country's production system. In addition, current situation and the coronavirus outbreak shed light on the importance of the health system worldwide. During the epidemic, the lack of resources and workforce in the health system can be solved based on the economic resistance guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Resistancey
 • Health System
 • Economic growth
 • Health tourism
 1. Amuzegar J. Iran's 20‐year economic perspective: Promises and pitfalls. Middle East Policy. 2009 Sep;16(3):41-57.
 2. Ashtarian K. Unesco science report: Towards 2030 (pp. 388–407).
 3. Petrescu, Ioana M. The Humanitarian Impact of Economic Sanctions. Washington DC: American Enterprise Institute, July 2010.
 4. Garfield, Richard, RN, DRPH, Julia
  Devin, JD, and Joy Fausey. Health Impact of International Sanctions. 2002. http://www.enotes.com/international-sanctions-healthimpact-reference
 5. Richard Garfield, RN, DRPH, Julia Devin, JD, Joy Fausey, JD. “US National Library of Medicine, National Institutes of Health.” The Health Impact of Economic Sanction. New York Academy of Medicine. 1995.
 6. Rózsa EN, Szigetvári T. The Resistance Economy: Iranian Patriotism and Economic Liberalisation. InMarket Liberalism and Economic Patriotism in the Capitalist World-System 2019 (pp. 169-182). Palgrave Macmillan, Cham.
 7. Kokabisaghi F. Assessment of the effects of economic sanctions on Iranians’ right to health by using human rights impact assessment tool: a systematic review. International journal of health policy and management. 2018; 7(5):374.
 8. Asgharzadeh A, Kazemi S, Khayami P, Vahdat N. A model for achieving the goals of a resilient economy in a hospital Case study: Patients with specific diseases. Applied studies in management and development sciences. 2018;3(14):1-12.
 9. Federici S, Bracalenti M, Meloni F, Luciano JV. World Health Organization disability assessment schedule 2.0: An international systematic review. Disability and rehabilitation. 2017 Nov 6;39(23):2347-80.
 10. Aloosh M, Salavati A, Aloosh A. Economic sanctions threaten population health: the case of Iran. Public health. 2019 Apr 1;169:10-3.
 11. Glonti K, Gordeev VS, Goryakin Y, Reeves A, Stuckler D, McKee M, Roberts B. A systematic review on health resilience to economic crises. PloS one. 2015 Apr 23;10(4):e0123117.
 12. Kheirandish M, Varahrami V, Kebriaeezade A, Cheraghali AM. Impact of economic sanctions on access to noncommunicable diseases medicines in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal. 2018;24(1):42-51.
 13. Niaz Azari K, Jabari N. Explaining the Aspects of Resistance Economy Based on Knowledge-based Economy in University of Medical Sciences: The Viewpoints of Managers and Faculty Members. Jorjani Biomedicine Journal. 2018 Aug 10;6(2):77-94.
 14. Shahabi S, Fazlalizadeh H, Stedman J, Chuang L, Shariftabrizi A, Ram R. The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare. Health Policy. 2015 Oct 1; 119(10):1309-18.
 15. Nikomanesh M, Hosseini Shokoh SM, Zaboli R. Resistance Economics and Health System. 3rd International Conference on Industrial Management
  and Engineering, Tehran. 2017: 1-19.
 16. Heidarnia MA. Resistive Economy in the Field of Health. Journal of Research on Religion & Health.2017;3(4):1- 6.
 17. Kareshki S. The role of information technology in improving and increasing the speed of health services with a resilient economy approach. The first national conference on organizational transformation and innovation with a resilient economy approach. 2017:1-12.
 18. Emamgholipour S, Mirzaeai N. The place of health tourism in the implementation of resistance economic policies in Iran. 11th National Congress of Pioneers of Progress, Tehran. 2017: 3382-3402.
 19. Khodadi Z. The Performance of Health Economics in a Resistance Economy: A Review Study. The Second International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics in Iran 1404, Mashhad. 2019: 1-10.
 20. Feshari M, Pourghafar J. Investigating and explaining the model of resistance economy in Iran's economy. Economic Journal. 2015;14(5): 29-40.
 21. Roshan NA, Abbasir M. The Impact of the US Economic Sanctions on Health in Cuba. International Journal of Resistive Economics. 2014;2(4):20-37.
 22. Malekafzali H. The Iranian Health House; A Paradigm of a Resilient Economic in the Healthcare System. 3. 2019; 3 (3) :279-282.
 23. Fatahi M, Barkhordari S. The role of health in the realization of a resilient economy. First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari. 2016: 1-12. 
 24. Takian A, Raoofi A, Kazempour-Ardebili S. COVID-19 battle during the toughest sanctions against Iran. Lancet (London, England). 2020 Mar 28;395(10229):1035.