نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دکترای سیاستگزاری سلامت، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزه سلامت روان به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت جوامع مطرح بوده، عمیقاً مورد توجه روانپزشکان، روانشناسان و سایر دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی قرار گرفته است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده و در پرورش نیمی دیگر از جمعیت نیز نقش مستقیم دارند. بنابراین، از آنجا که زنان نقش‌های مختلفی را در جامعه ایفا می‌کنند، همواره در معرض ابتلا به مشکلات روانی می‌باشند. همچنین اگر چه زنان نسبت به مردان دارای طول عمر بیشتری هستند، در مقایسه با مردان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و آلزایمر قرار دارند. خلاصه سیاستی حاضر حاصل مطالب ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان است که با موضوع سلامت روان زنان در تاریخ 13 و 14 آذرماه 1398در تهران برگزار گردید. محورهای‌ این کنفرانس شامل اقدامات انجام گرفته در خصوص ارتقای سلامت روان بانوان، نقش سیاستگذاری در ارتقای سلامت روان زنان، تحلیل وضعیت سلامت روان بانوان ایران، انسجام خانواده، زنان آسیب‌پذیر و تاب‌آوری بودند. بر اساس یافته‌های حاصل از سخنرانی‌ها و میزگردهای تخصصی، سلامت روان زنان در ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی‌باشد که همین امر، ضرورت حرکت به سمت مداخلات پیشگیرانه و تقویت خدمات سلامت روان را ایجاب مینماید. بنابراین به منظور بهبود سطح سلامت روان زنان در ایران، می‌توان از راهکارهایی نظیر تقویت خدمات سلامت روان در مراقبت‌های اولیه سلامت، تعیین متولی واحد به منظور ارتقای سطح رهبری‌ بین‌بخشی و حاکمیت درون‌بخشی بهره‌ گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Women's Mental Health Status in Iran: A Policy Brief

نویسندگان [English]

 • Saeed Shahabi 1
 • Najmeh Maharlouei 2
 • Hassan Joulaei 1
 • Kamran Bagheri Lankarani 3

1 PhD in Health Policy, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Community Medicine, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Mental health is considered one of the most important health indicators of societies, which is specifically followed by psychiatrists, psychologists, and other behavioral and social scientists. Women comprise half of the world's population and have a direct role in nurturing the other half. Women are always at risk of mental problems due to their multi-dimensional role in society. Although women live longer than men, they are more vulnerable to mental disorders including depression, anxiety, and Alzheimer. This policy brief is achieved through evaluating presentations at the 8th International Conference on Women's Health with a special focus on women's Mental Health held on Nov 4&5, 2019 in Tehran, Iran. The topics of the conference included measures taken to promote women's mental health, the role of policy-making in women's mental health promotion, analysis of Iranian women's mental health status, family consolidation, vulnerable women, and tlerance. Based on the findings from presentations and expert panels, women's mental health status in Iran is not desirable. So, it implies the importance of preventive interventions and improving mental health services. Other strategies could be following recommendations provided to promote women's mental health in Iran including improving primary health care by mental health services, assigning a specified authority to enhance the intra-sectoral governance and inter-sectoral leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental health
 • Women's health
 • Policy making
 • Health Status
 • Iran
 1. Paltiel FL. Women’s mental health: a global perspective.  The Health Of Women: Routledge; 2018. p. 197-216.
 2. Eftekhari MB, Forouzan AS, Mirabzadeh A, Sajadi H, Dejman M, Rafiee H, et al. Mental health priorities in Iranian women: Overview of social determinants of mental health. Iranian journal of psychiatry. 2014;9(4):241.
 3. Miranda J, Snowden LR, Legha RK. Policy Effects on Mental Health Status and Mental Health Care Disparities.  The Palgrave Handbook of American Mental Health Policy: Springer; 2020. p. 331-64.
 4. Yamani N, Yousefy A, Rezaei H, Sharifirad G. A study of family health problems in Iran from the stakeholders’ perspective. Journal of education and health promotion. 2012;1.
 5. Damari B, Almadani SH, Hajebi A, Salehi Shahrabi N. Promoting Mental Health in Workplaces of Iran; Reviewing Present Status and Future Approaches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2019;25(2):122-35.
 6. Mugisha J, Ssebunnya J, Kigozi FN. Towards understanding governance issues in integration of mental health into primary health care in Uganda. International journal of mental health systems. 2016;10(1):25.
 7. Dossett E, Kiger H, Munevar M, Garcia N, Lane CJ, King PL, et al. Creating a Culture of Health for Perinatal Women with Mental Illness: A Community-Engaged Policy and Research Initiative. Progress in community health partnerships: research, education, and action. 2018;12(2):135-44.
 8. Taghva A, Farsi Z, Javanmard Y, Atashi A, Hajebi A, Khademi M. Stigma barriers of mental health in Iran: a qualitative study by stakeholders of mental health. Iranian journal of psychiatry. 2017;12(3):163.
 9. Hajebi A, Damari B, Moghaddam AV, Nasehi A, Nikfarjam A, Bolhari J. What to do to promote mental health of the society. Iranian journal of public health. 2013;42(Supple1):105.
 10. Noorbala AA, Faghihzadeh S, Kamali K, Yazdi SAB, Hajebi A, Mousavi MT, et al. Mental health survey of the Iranian adult population in 2015. Archives of Iranian medicine. 2017;20(3):0-.
 11. Sarokhani D, Parvareh M, Dehkordi AH, Sayehmiri K, Moghimbeigi A. Prevalence of depression among Iranian elderly: Systematic review and meta-analysis. Iranian journal of psychiatry. 2018;13(1):55.
 12. Patrick SW, Buntin MB, Martin PR, Scott TA, Dupont W, Richards M, et al. Barriers to accessing treatment for pregnant women with opioid use disorder in Appalachian states. Substance abuse. 2019;40(3):356-62.
 13. Terplan M. Women and the opioid crisis: historical context and public health solutions. Fertility and sterility. 2017;108(2):195-9.
 14. Smith MS, Lawrence V, Sadler E, Easter A. Barriers to accessing mental health services for women with perinatal mental illness: systematic review and meta-synthesis of qualitative studies in the UK. BMJ open. 2019;9(1):e024803.
 15. Adebowale T, Onofa L, Ighoroje M, Gater R, Ogunwale A. Experience of Trained Primary Health Care Workers in Mental Health Service Delievery Across Ogun State Nigeria. Clin Psychiatry. 2017;3:1.
 16. Oman D, Lukoff D. Mental health, religion, and spirituality.  Why religion and spirituality matter for public health: Springer; 2018. p. 225-43.