مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 6, شماره 2 (1397): بهار بررسي ارتباط بين راهبردهاي مقابله مذهبي مثبت و منفي با ميزان اميد در سالمندان مراجعه کننده به مراکز روزانه سالمندي در شيراز چکیده   PDF
سکينه غلام زاده, فرشته دهقان راد, نيلوفر پاسيار, لادن زرشناس, ليلا کارگر, محبوبه مقاره اي
 
دوره 4, شماره 1 (1394): زمستان بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل در استان خوزستان طي سال هاي 92-84 چکیده   PDF
سيدعلي موسوي, محمد فرارويي, حميدرضا طباطبايي, فريدون فرهادي, ركسانا استخريان حقيقي
 
دوره 5, شماره 3 (1396): تابستان بررسي دوز اشعه وارد شده به جراحان ارتوپد و پرسنل راديولوژ‍ي حين كار با دستگاه سي آرم فلوروسكوپي چکیده   PDF
محمد مهدی موحدی, علیرضا مهدی زاده, جاوید آزادبخت, صمد امانی
 
دوره 3, شماره 4 (1394): پاییز بررسي رضایت‌مندی بيماران از خدمات فيزيوتراپي در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال 1392 چکیده   PDF
مرضيه دستغيب, محمد کمالي, علي چابک
 
دوره 1, شماره 2 (1392): بهار بررسي سندرم فرسودگي شغلي و ارتباط آن با حمايت اجتماعي در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شیراز، 1331 چکیده   PDF
ندا جمالي مقدم, سارا سلیماني
 
دوره 2, شماره 3 (1393): تابستان بررسي ميزان رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه‌كننده به درمانگاه‌های اعصاب از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز چکیده   PDF
فرزاد محموديان, نرگس غزنوي جهرمي, پريسا نبيئي
 
دوره 4, شماره 3 (1395): تابستان بررسي چالش‌هاي مديريت بيمارستان: يک مطالعه کيفي در بيمارستان‌هاي شيراز چکیده   PDF
اميد براتي, احمد صادقي, محمد خمرنيا, الهام سياوشي
 
دوره 2, شماره 1 (1392): زمستان بررسی آگاهی مادران از ترتیب و زمان رویش دندان‌های شیری و دائمی در کودکان چکیده   PDF
عبدالعزيز حق نگهدار, پگاه برونوش, سامان آيدنلو
 
دوره 3, شماره 1 (1393): زمستان بررسی اثر ضد باکتریایی عصارههای آبی و الکلی دانه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بر برخی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF
محمد معتمدی فر, زهرا هاشمی زاده, غزاله حقیقتی, ارشید یوسفی اوروند, هادی صدیق
 
دوره 4, شماره 4 (1395): پاییز بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر کاهش استرس شغلی پرستاران چکیده   PDF
جهانگیر کرمی, یوسف اعظمی, محمد جلالوند, افسانه دارابی, ناهید راستگو
 
دوره 2, شماره 1 (1392): زمستان بررسی ارتباط نابرابری جنسیتی و پوشش خدمات سلامت در کشورهای عضو سازمان ملل متحد چکیده   PDF
ناهید حاتم, محمد خمرنیا, عظیمه قربانیان
 
دوره 6, شماره 1 (1396): زمستان بررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 چکیده   PDF
علی رضا یوسفی, محمد کشوری, عباس همایونی, صغری ستوده زاده
 
دوره 6, شماره 1 (1396): زمستان بررسی ارتباط بین تاب آوری و منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1395 چکیده   PDF
میلاد احمدی مرزاله, روح انگیز نوروزی نیا, علی احسان حیدری, الهام احمدی باصیری
 
دوره 1, شماره 4 (1392): پاییز بررسی ارتباط بین ترشح آنتی ژن گروههای خونی ABO در بزاق و میزان شاخص پوسیدگی DMFS چکیده   PDF
مریم مشاوری نیا, فرزانه گل افشان, مهرنوش مهرنوش سبزقبایی
 
دوره 5, شماره 4 (1396): پاییز بررسی ارتباط بین ساختار و استراتژی سازمانی؛ مطالعه موردی بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز چکیده   PDF
علی‌رضا یوسفی, زهرا کاوسی, محمد کشوری, محمد مهرابی
 
دوره 2, شماره 3 (1393): تابستان بررسی ارتباط سطح فعالیت فیزیکی با نمایه توده بدن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز چکیده   PDF
شاهین گوهرپی, خدیجه گیم اهواز, زهرا علی پور, نیلوفر ملک میرزایی, مصطفی فرهنگ
 
دوره 2, شماره 2 (1393): بهار بررسی ارزش تشخیصی علائم حسي حرکتي و آفازي برای تعیین محل چکیده   PDF
کاويان قندهاري, آتنا شريفي رضوي, امیر مقدم احمدی, مهسا سپندار, محمود طاهري هروي, سعید ابراهیم زاده
 
دوره 1, شماره 3 (1392): تابستان بررسی استفاده از داروهای گیاهی در نوزادان مراجعه کننده به اتفاقات یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز چکیده   PDF
نوشین بهشتی پور, معصومه رامبد, ندا جمالی مقدم, علیرضا صالحی
 
دوره 3, شماره 2 (1394): بهار بررسی اندازه پهنای مدیاستن در گرافی خوابیده قفسه سینه و سیتیاسکن در مراجعهکنندگان به مرکز ترومای شهید رجائی شیراز 1393 چکیده   PDF
حسین ملک‌جمشیدی, رضا روحی‌زمین, علیرضا شکیبافرد, حمیدرضا عباسی, شهرام پایدار, پارسا روانفر, شهرام بلندپرواز
 
دوره 6, شماره 3 (1397): تابستان بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان زاهدان چکیده   PDF
افسانه کریمی, یوسف مهدی پور, علی محمدپور, اسماء حیدری دلیر, حمید بورقی
 
دوره 5, شماره 1 (1395): زمستان بررسی تأثیر آموزش توأم مهارتهای مقابلهای و نقاشی بر منبع چند وجهی کنترل سلامت نوجوانان بیسرپرست چکیده   PDF
لیلا قهرمانی, فاطمه حاتمی, محمد حسین کاوه, ساره کشاورزی
 
دوره 1, شماره 2 (1392): بهار بررسی تأثیر نواربندی غیر الاستیک عضله تراپزیوس تحتانی بر شاخص کیبلر و زاویه چرخش استخوان کتف در افراد مذکر سالم غیر ورزشکار و ورزشکار چکیده   PDF
حسین کوه زاد محمدی, محمدرضا نعمت الهي, محمد وراعتضاد, ایمان رضایی
 
دوره 1, شماره 3 (1392): تابستان بررسی تاثیر استرس روی فعالیت میکروترومورها و فیزیولوژی تارهای صوتی چکیده   PDF
مجتبی طاهری صدر, مونا نصیرزنوزی, علیرضا مهدیزاده تزنگی, آیسان معدن پسندی
 
دوره 2, شماره 1 (1392): زمستان بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در نوزدان نارس چکیده   PDF
ﺣﺴﯿن مروج, ميترا ادراکي, معصومه رامبد
 
دوره 4, شماره 4 (1395): پاییز بررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و مولفه¬های روابط موضوعی بر شکل گیری هویت نوجوانان چکیده   PDF
شرمین روبن زاده, کاظم رسول­زاده طباطبایی, نیما قربانی, علی­رضا عابدین
 
26 - 50 (171) << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>