جزئیات نویسندگان

احمدزاده, مهدیه السادات

  • دوره 4, شماره 2 (1395): بهار - مقاله پژوهشی
    مقایسه میزان و علل لغو اعمال جراحی در بزرگترین مرکز آموزشی درمانی جنوب کشور قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت
    چکیده  PDF