ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مجله علوم پزشکی صدرا داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

مجله علوم پزشکی صدرا

«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، يک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقيقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند. مقالات مرتبط با علوم پزشکی که به يکى از اشکال زير نگارش یافته باشد، در اين مجله به چاپ می‌رسد.

1.   مقاله پژوهشی اصیل(Original Research Article)

2.   مقاله مروری (Review article)

3. مقاله کوتاه (Short communication)

4.    نامه به سردبیر (Letter to editor)

5. گزارش موارد نادر (Case reports)

 

 نویسنده مسئول هر مقاله در هنگام ارسال مقالات، می بایست نامه‌ای به سردبير با اشاره به عنوان مقاله، اسامی‌ نويسندگان و ذکر اين نکته که مقاله پيش از اين به ساير مجلات ارسال يا در جای ديگر انتشار نيافته و نیز همه نويسندگان نسبت به ارسال و چاپ مقاله مطلع هستند، تهیه نموده و پس از امضا نویسندگان مقاله به صورت اسکن شده در هنگام ارسال مقاله، در فایل ضمیمه فراگزاری نماید.

 

عدم وابستگی هیئت تحریریه

اعضای هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی صدرا، هیچ‌گونه وابستگی به هیچ سازمانی ندارند و از اصول  WAME پیروی می‌کنند.

http://www.wame.org/resources/policies#independence

فرایند پذیرش مقاله

فرایند ارسال و پذیرش مقاله از طریق سایت مجله علوم پزشکی صدرا (http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/login) صورت می‌گیرد.

 

فرایند ارزیابی و تعهدات مجله

 • مقاله پس از دریافت و اعلام وصول، توسط سردبیر مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. درصورتیکه همسو با اهداف مجله بوده و از نظر ساختاری و روش پژوهش مورد تآئید اولیه قرار گیرد، جهت انجام ارزیابی به داوران ارسال می‌گردد. در مراحل بعد مقاله توسط نویسنده مسئول اصلاح و پس ازآن در هیئت تحریریه مورد بررسی و در صورت تآئید نهایی به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود.
 • مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت.
 • ترتیب ذکر نام نویسندگان طبق ترتیب مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) می‌باشد و کلیه حقوق جزئی و کلی مقاله مدرج در مجله برای نویسنده(گان) محفوظ است.
 • مجله در رد یا پذيرش مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. نسخه نهایی قبل از چاپ به رویت نویسنده مقاله خواهد رسید.
 • مقاله ارسالی بازگشت داده نمی شود.

 

 

ملاحظات اخلاقی

چاپ هر گونه نوشته ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. مجله علوم پزشکی صدرا، در زمینه مباحث اخلاقی از راه‌کارهای COPE (http://publicationethics.org)، پیروی کرده و در صورت تخلف، طبق موازین COPE عمل خواهد کرد. 

تائيد اخلاقی پژوهش مطابق بيانيه هلسينکی صورت می‌گيرد (http://www.wam.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

 

 

رضایت آگاهانه (Informed consent)

 • تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بایست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهایی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضایت آگاهانه در رابطه با این نوع پژوهش‌ها باید توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأیید شود. این مدارک، مورد تأیید این نشریه قرار خواهد گرفت.

 

 • نویسندگی (Authorship)

از نظر معیارهای نویسندگی، همه افرادی که به عنوان نویسنده مقاله معرفی شده‌اند، باید شرایط زیر را داشته باشند:

 1. مشارکت قابل توجه در ایده کلی و طراحی ایده مقاله، جمع‌آوری داده‌ها یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها
 2. طراحی مقاله یا بازنگری نقادانه مقاله جهت یافتن اهمیت محتوای فکری آن
 3. بازنگری و بررسی نسخه نهایی

 

 • ·   تضاد منافع (Conflict of Interest)
 • برای جلوگیری از تضاد منافع، در مطالعات چند مرکزی، توافقنامه محققین مراکز، ضمیمیه مقاله ارسال شود. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و يا حمایت مالی نموده است، ضروری است. http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html
 • ·   سرقت ادبی (Plagiarism)
 • انتشار يا ارسال مجدد يا همزمان تمام يا بخشی از يک مقاله قبلاً چاپ شده يا ارسال شده به مجله، قابل قبول نيست.
 • نويسندگان يک مقاله با انتشار آن ادعا می کنند که محتويات علمی و ادبی مقاله، منتج از فعاليت علمی خودشان است. استفاده از نظرات يا جملات ديگران تحت عنوان نتايج يک پژوهش اصيل بر خلاف اخلاق علمی است و تخلفی جدی محسوب می شود که سرقت ادبی يا Plagiarism نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، متن مقاله نبايد اين شبهه را ايجاد کند که تمام يا بخش‌هايی از آن از ساير نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است.

 

 • ·   حق چاپ (Copyright)
 • مسئوليت کامل منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.
 • تمامی مسئوليت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است.

 

راهنمای مقاله‌نویسی

از نويسندگان محترمی که مايلند مقاله آنها در مجله حاضر چاپ گردد، تقاضا می‌شود نکات زير را در زمان تنظيم و تدوين مقاله رعايت نمايند:

 1. در اولین صفحه مقاله، موارد زیر عنوان گردد:
 • § عنوان مقاله
 • § نام نویسندگان (فارسی و انگلیسی)
 • § رتبه‌ علمی نویسندگان
 • § نام مؤسسه يا دانشگاه به فارسی و انگليسی
 • § موسسه‌ای که پژوهش در آن به انجام رسیده است و يا حمايت مالی نموده است.
 • § عنوان مکرری با حداکثر 40 کاراکتر که در بالای هر صفحه از مقاله تکرار مي‏شود.
 • § آدرس پستی، آدرس پست الکترونیکی، تلفن، دورنگار نویسندگان
 • § آدرس و شماره تلفن نويسنده مسئول مکاتبات
 1. چکیده مقاله
 • تمام مقالات بايستی دارای چکيده فارسی و انگليسی باشند. چکيده انگليسی با قلم Times New Romance اندازه 12، چکيده فارسی و متن مقاله با قلم B-Nasanin اندازه 12 نوشته شود.
 • § چکیده برای مقالات پژوهشی شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری و برای مقالات مروری شامل خلاصه‌ای از مقاله می‌باشد. چکیده انگلیسی حاوی Background, Methods, Results and Conclusion باشد. تعداد کلمات چکیده فارسی و انگلیسی 250 است.
 1. واژگان کلیدی
 • § مقالات باید دارای 4 تا 6  واژه کلیدی بر اساس MeSH باشند.

http://nlm.nih.gov/mesh/

 

 1. متن مقاله
 • § متن مقالات تحقيقی اصيل شامل: خلاصه فارسی و انگليسی، واژگان کليدی، مقدمه (حاوی بيان مسأله، هدف و بررسی مآخذ علمی)، روش ها، يافته ها، بحث و نتيجه گيری، تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.

نکات بسیار مهم  در این قسمت:

@     مطالعات کارآزمایی بالینی لازم است بر مبنای CONSORT (http://www.consort-statement .org/) تدوین شود. همچنین این مطالعات نیاز به شماره IRCT دارند. جهت ثبت نام در IRCT به آدرس((www.irct.ir)) مراجعه نمایید. پس از دریافت شماره مورد نظر آن را در انتهای مقاله در قسمت تقدیر و تشکر وارد نمایید.

@     لازم به یادآوری است که نکات اخلاقی رعایت شده در پژوهش باید به طور کامل شرح داده شود. عدم ذکر ملاحظات اخلاقی، گویای عدم رعایت آن می باشد.

@     در مورد مطالعات انسانی که توسط کمیته اخلاق به تایید رسیده است، لازم است نام کمیته اخلاقی که طرح را تایید نموده است در این قسمت نوشته شود و در قسمت تقدیر و تشکر با ذکر شماره نامه تاییدیه کمیته اخلاق و نام کمیته اخلاق مورد نظر، از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آید.

@     نام نرم افزاری که برای تحلیل و توصیف داده‌ها استفاده شده است، بیان شود.

@     برای تهیه مقاله تحقیقی با کیفیت می‌توانید به راهنماهای STROBE, STARD, and PRISMA مراجعه کنید. به علاوه سایت EQUATOR به شما در استفاده از این راهنماها کمک می‌کند.

 

 • متن مقالات مروری شامل: خلاصه فارسی و انگليسی، واژگان کليدی، مقدمه ( حاوی اهداف و زمينه مطالعه)، روشهای مرور و منابع داده ها، بحث و نتيجه‌گيری، تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.
 • متن گزارش موردی شامل: خلاصه فارسی و انگليسی، واژگان کليدی، مقدمه، شرح مورد، بحث و نتيجه گيری و فهرست منابع باشد.
 • تعداد صفحات مقالات تايپ شده حداکثر 15 باشد.
 • از آنجايی که زبان اصلی و رسمی مجله فارسی است، تا حد امکان از واژه های فارسی برای بيان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده گردد و از آوردن الفاظ انگليسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند پرهيز گردد. در مواردی که نیاز به نوشتن اسامی در متن مقاله است، کلمه یا اسم مورد نظر را به فارسی نوشته و معادل انگلیسی آن در داخل پرانتز وارد نمایید.
 •  متن مقاله در محيط نرم‌افزار 2013 MS-Word تنظيم و از طريق بخش ارسال مقاله به آدرس زیر ارسال گردد.    http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/login

 

 • در صفحات متن بايد محل دقيق جداول، نمودارها و عکس‌ها همراه با عنوان مشخص شده باشد. لازم به ذکر است که رعايت قوائد و دستور زبان فارسی و رسا بودن جمله ها مورد توجه قرار گيرد. در متن مقاله بايد از بکار بردن واژه های لاتين که برابر فارسی قابل فهم دارند خودداری گردد و در غير اين صورت، همان واژه لاتين در جلو واژه فارسی در پرانتز آورده شود. در صورتی که در متن، واژه يا عبارتی معادل اختصاری فارسی و انگليسی دارد، در اولين استفاده عبارت کامل به همراه معادل اختصاری در داخل پرانتز ذکر گردد و در ادامه معادل اختصاری بيايد.

 

 1. جداول، نمودار و عکس
 • عکس ها با فرمت JPEG تهيه شود. نمودارها و تصاوير ارسالی بايد از وضوح کافی برخوردار باشند و شماره و عنوان در زير آنها قيد شود.
 • جداول بايد به ترتيب استفاده در متن شماره گذاری شوند و دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نياز به توضيح، در زير جداول به صورت زيرنويس قيد گردد.
 • تعداد جداول، نمودارها و تصاوير متناسب با حجم مقاله (يک مورد به ازای هر چهار صفحه) باشد.
 • تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهايی که به اطلاعات و داده های آنها در متن مقاله بطور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر يک از جداول و نمودارها با توجه به ارجاع آنان در متن شماره گذاری شود. داده ها نبايد به هر دو صورت جدول و نمودار ارائه شوند.
 1. منبع‌نویسی
 • § منابع به ترتیب استفاده در متن، فهرست شوند.
 • § شيوه ارجاع به منابع در مجله علوم پزشکی صدرا مطابق با الگوی توصيه شده توسط کميته بين المللی ويراستاران نشريات پزشکی بايد به ترتيب اشاره در متن مقاله، شماره‌گذاری شوند. منبع نویسی به شيوه ونکوور (Vancouver) باشد. منابع در مقالات اين مجله، به ترتيب ورود به متن شماره گذاری می شوند.
 • § منابع فارسی به انگليسی نگارش شود، جهت نگارش منابع فارسی به زبان انگليسی در صورتی که در منبع اصلی ترجمه انگليسی عنوان مقاله، نام مجله يا کتاب در قسمت های پشت جلد کتاب يا مقاله و يا در قسمت چکيده انگليسی وجود داشته باشد، از همان ترجمه انگليسی استفاده می شود. درصورتی که ترجمه انگليسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی ذکر نشده باشد لازم است «عنوان مقاله، اسم مجله و نيز اسم نويسندگان» به انگلیسی ترجمه شده و در انتهای ذکر آن منبع، (In Persian) عنوان شود.
 • § جهت کسب اطلاعات درباره شیوه منبع نویسی ونکوور به آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/   مراجعه فرمایید.
 • در صورتی که تعداد نويسندگان از 6 نفر بيشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al. استفاده شود. تنها کلمه اول عنوان با حرف بزرگ نوشته شود.
 • § در ادامه چند نمونه منبع‌نویسی به شیوه ونکوور ارائه می گردد:
 • § مقالات:

Chen MC, Liu HE, Chiou AF. The effect of a simple exercise programme on quality of life of older adults. Journal of Internal Medicine. 2012; 49(5): 265-273.

 

 • § کتاب:

Lapitan MC, Libby P, Auerbach AD, Braunwald E. Braunwald's Heart Disease: a text book of cardiovascular medicine. 3rd Ed. New York: Philadelphia, PA. Elsevier & Saunders; 2005.  P:120.

 

 

 • § بخشی از یک کتاب:

Fukushima S, Massolini G. management of health. In: Carter C, Peel JR, editors. Clinical guideline for the evaluation of chronic insomnia. 5nd ed. London: Academic Press; 2012. P:145-158.

 

مجله علوم پزشکی صدرا، رایگان بوده و دسترسی پژوهشگران به مقالات مجله مزبور امکان‌پذیر می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس: 32122970-071

رایانامه: sadramj.sums@gmail.com

smsj@sums.ac.ir

 

تارنما: http://smsj.sums.ac.ir/index.php/index/index

 

چک لیست تهیه ساب میشن

به عنوان قسمتی از روند ساب میشن ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ساب میشن اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.

 1. ساب میشن قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
 2. فایل ساب میشن به فرمات OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
 3. ختی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
 4. فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
 5. متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
 6. در صورتی که مقاله قرار باشد کارشناسی شود ، ساب میشن از نظر رعایت کارشناسی محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است.
 

متن محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.