نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پهن‌شدگی مدیاستن از عوارض جدی آسیب‌های تروماتیک قفسه سینه می‌باشد. روش استاندارد تشخیصی این عارضه سی‌تی‌اسکن قفسه سینه می‌باشد، که با توجه به دوز بالای تشعشع، هزینه و شرایط اورژانس در بسیاری از موارد قابل اجرا نیست. یکی از قابل انجام‌ترین و ارزان‌ترین روش‌های تشخیصی، گرافی خوابیده‌ی قفسه سینه می‌باشد. در این مطالعه با مقایسه مقدار پهنای مدیاستن در بیماران با آسیب غیر نافذ قفسه سینه در سی‌تی‌اسکن و گرافی خوابیده قفسه سینه به بررسی ارزش تشخیصی این روش پرداخته‌ شد.مواد و روش: در این مطالعه آینده‌نگر غیرمداخله‌ای، تمام بیمارانی که به علت ترومای غیر‌ نافذ قفسه سینه که گرافی خوابیده قفسه سینه آن‌ها دارای شواهدی دال بر پهن‌شدگی مدیاستن بود یا یافته‌های بالینی مشکوک داشتند و عکسبرداری به روش سی‌تی‌اسکن نیز انجام شده بود؛ مورد بررسی قرار گرفتند. با مقایسه‌ی مقدار اندازه‌گیری شده‌ی پهنای مدیاستن در گرافی خوابیده و سی‌تی‌اسکن؛ حساسیت، اختصاصیت و ارزش اخباری مثبت و منفی محاسبه شد.یافته‌ها: حساسیت، اختصاصیت و ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب %6/16، %5/97، %1/57 و %5/85 برای گرافی خوابیده قفسه سینه با در نظر گرفتن مقادیر گزارش شده در سی‌تی‌اسکن به عنوان معیار قطعی به دست آمد.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ارزش اخباری مثبت بالا برای گرافی خوابیده قفسه سینه، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت نرمال بودن یافته‌های گرافی خوابیده می‌توان شک به پهن‌شدگی مدیاستن را رد کرد. استفاده از سی‌تی‌اسکن به عنوان استاندارد تشخیصی همچنان برای مواردی که شک بالینی قوی بر این عارضه وجود داشته باشد، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mediastinal Width in Supine Chest Radiography and Computed Tomography of the Patients Referred to Shahid Rajaee Trauma Center, Shiraz, Spring 2014

نویسندگان [English]

 • Hossein Malekjamshidi
 • Reza Rouhizamin
 • Alireza Shakibafard
 • Hamidreza Abbasi
 • Pedram Paydar
 • Parsa Ravanfar
 • Shahram Bolandparvaz

چکیده [English]

Background: Mediastinal widening is a serious complication in patients with chest trauma. The gold standard method for diagnosis of this condition is chest Computed Tomography (CT) scan which is not applicable in many cases due to the high dose of radiation, high-cost, and emergency conditions. One of the most practicable and cost-effective diagnostic methods is supine Chest X-Ray (CXR). This study aimed to assess the diagnostic value of supine chest radiography for mediastinal widening by comparing the mediastinal width in supine CXR and chest CT scan (gold standard method) in patients with blunt chest trauma.
Methods: In this prospective non-interventional study, multi-detector chest CT scan was performed for patients with blunt chest trauma who had abnormal supine CXR or suspicious clinical findings. Mediastinal width was compared in CXR and CT scan in each patient for determination of accuracy of supine CXR in diagnosis of mediastinal widening.
Results: The sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of supine chest radiography were 16.6%, 97.5%, 57.1%, and 85.5%, respectively.
Conclusion: Considering the high positive predictive value of supine CXR, it can be concluded that normal supine CXR could be highly suggestive of exclusion of mediastinal widening. CT scan remains the gold standard diagnostic method in patients with high clinical suspicion of mediastinal widening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiography
 • Mediastinal
 • Widening
 • CT scan
 • Chest trauma